در حال بارگذاری
روزنامه گویه - نشریه - شماره 1511 - تاریخ 1399/4/22
سایز فونت: 1 2 3        
صفحه اول  >> نشریه >> شماره 1511 - تاریخ 1399/4/22 >>
۸ توصیه کلیدی رهبر انقلاب درباره رابطه بین دولت و مجلس؛
نشریه خط حزب الله در شماره دویست و بیست و چهارم، چند توصیه کلیدی و راهگشای رهبر انقلاب درباره همکاری و هماهنگی بین مجلس و دولت را بازخوانی کرده است. یکی از مهمترین ارکان نظام اسلامی، که ریل گذاری مسیر حرکت کشور را بر عهده دارد، مجلس شورای اســلامی است. درباره «در رأس امــور بودن مجلــس» و جوانب مترتب بر ایــن گزاره بنیادی پی ریزی شــده توســط بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی، مطالب متعــددی قابل طرح اســت. نشــریه خط حــزب‌الله به مناســبت روزهای نخســتین شــروع به کار مجلس یازدهم، برخی از مطالبات رهبر انقلاب درباره ی

منوی نشریه
شماره های پیشین
تاریخ: 1399/5/22
تاریخ: 1399/5/21
تاریخ: 1399/5/20
بایگانی
منو
جستجو
جستجو
آگهی
کنتور
امروز:
   بازدید: 3,106
   صفحات مرور شده: 4,373
روز گذشته:
   بازدید: 12,170
   صفحات مرور شده: 17,873
جمع کل:
   بازدید: 14,013,159
   صفحات مرور شده: 16,371,108

طراحی و راه اندازی وب سایت: رسانه پرداز