در حال بارگذاری
روزنامه گویه - نشریه - شماره 1789 - تاریخ 1400/6/21
سایز فونت: 1 2 3        
صفحه اول  >> نشریه >> شماره 1789 - تاریخ 1400/6/21 >>
«گویه» گزارش می دهد:
شهر قم را باید یکی از بهترین شهر ها و مناطق کشور جهت تأسیس و شکل گیری تعاونی ها دانست. تعاونی که در اقتصاد مفهومی برآمده از مساوات و با هدف تحقق عدالت تعریف می شود یکی از ظرفیت های بزرگ ایران اسلامی است که می تواند در دستیابی به آرمان عدالت اجتماعی سهم بزرگی ایفاء نماید. تاریخ و فرهنگ و بافت دینی استان قم بستر ارزشمندی برای پیگیری تأسیس تعاونی ها که مدلی از مشارکت جمعی در اقتصاد به شمار می رود بوجود آمده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است و روح حاکم بر اقتصاد اسلامی پیشنهاد شده در نظام جمهوری اسلامی تمایل به تعاونی دارد. در این رابطه ظرفیت های پرشماری در قم قابل دستیابی است که مورد توجه مردم و مسئولان قرار گرفته است.

منوی نشریه
شماره های پیشین
تاریخ: 1400/7/25
تاریخ: 1400/7/24
تاریخ: 1400/7/21
بایگانی
منو
جستجو
جستجو
آگهی
کنتور
امروز:
   بازدید: 13,032
   صفحات مرور شده: 13,056
روز گذشته:
   بازدید: 23,959
   صفحات مرور شده: 24,051
جمع کل:
   بازدید: 25,608,715
   صفحات مرور شده: 28,283,075

طراحی و راه اندازی وب سایت: رسانه پرداز