در حال بارگذاری
روزنامه گویه - نشریه - شماره 1787 - تاریخ 1400/6/17 - نقد و نظر
سایز فونت: 1 2 3      
صفحه اول  >> نشریه >> شماره 1787 - تاریخ 1400/6/17 >> نقد و نظر
عناوین نقد و نظر
این خرقه که من دارم
مطلبی که پیش روی شما قرار دارد با عنوان «این خرقه که من دارم» در واقع شرحی بر ابیاتی از لسان الغیب حافظ شیرازی است.
نویسنده: یداله قائم پناه
تاریخ: 1400/6/17
موضوع: نقد و نظر

منوی نشریه
شماره های پیشین
تاریخ: 1400/7/25
تاریخ: 1400/7/24
تاریخ: 1400/7/21
بایگانی
منو
جستجو
جستجو
آگهی
کنتور
امروز:
   بازدید: 13,712
   صفحات مرور شده: 13,739
روز گذشته:
   بازدید: 23,959
   صفحات مرور شده: 24,051
جمع کل:
   بازدید: 25,609,395
   صفحات مرور شده: 28,283,758

طراحی و راه اندازی وب سایت: رسانه پرداز