استاندار قم:

استحکام ساختمان‌ها در طرح نهضت مسکن قم مدنظر باشد

استاندار قم با اشاره به نهضت ساخت مسکن در دولت سیزدهم گفت:در ساخت واحدهای جدید باید به مباحثی از جمله استحکام ساختمان‌ها و در نظر گرفتن فضا برای زیرساخت‌های اساسی توجه شود.

استاندار قم با اشاره به نهضت ساخت مسکن در دولت سیزدهم گفت:در ساخت واحدهای جدید باید به مباحثی از جمله استحکام ساختمان‌ها و در نظر گرفتن فضا برای زیرساخت‌های اساسی توجه شود.

به گزارش مهر، سیدمحمدتقی شاهچراغی استاندار قم پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از اداره کل راه و شهرسازی استان، با اشاره به نهضت ساخت مسکن در دولت سیزدهم گفت: به دلیل عدم توجه به انبوه سازی مسکن در دوره‌ی گذشته با حجمی بالایی از تقاضا در این حوزه مواجه هستیم که باید برای پاسخگویی به آنها تلاش مضاعف داشته باشیم.

شاهچراغی توجه به معماری اسلامی را در برنامه‌های تأمین مسکن ضروری دانست و افزود: در ساخت واحدهای جدید باید به مباحثی از جمله استحکام ساختمان‌ها و در نظر گرفتن فضا برای زیرساخت‌های اساسی توجه شود.

استاندار قم تأمین زیرساخت‌های شهرسازی از جمله مسجد، مدرسه و فضاهای شهری را نیز در احداث مسکن جوانان ضروری دانست و گفت: در برخی مناطق استان قم با کمبود فضاهای با کاربری آموزشی مواجه ایم که با استفاده از ظرفیت‌های دولتی و خیرین پیگیر بهبود شرایط هستیم.