آیا پاسخ های آیت الله اعرافی درنشست خبری اصحاب رسانه و مطبوعات را قانع کرده است ؟

 روزیکشنبه پنجم اردیبهشت آیت الله اعرافی نشستی با اصحاب رسانه استان قم برگزار کرد. در این نشست که شماری از همکاران وی درعرصه‌های خبر و فرهنگی حضور داشتند اصحاب رسانه ابتدا پرسش‌ها و دیدگاه‌های خود را با ایشان در میان گذاشتند.

روزیکشنبه پنجم اردیبهشت آیت الله اعرافی نشستی با اصحاب رسانه استان قم برگزار کرد. در این نشست که شماری از همکاران وی درعرصه‌های خبر و فرهنگی حضور داشتند اصحاب رسانه ابتدا پرسش‌ها و دیدگاه‌های خود را با ایشان در میان گذاشتند.

اگرچه دقیقا روشن نبود که این نشست برای چه موضوعی است ولی این نشست نشست صمیمی اصحاب رسانه با مدیر حوزه علمیه قم نامیده شد وبرخی آن رانشست خبری عنوان کردند. در این نشست اصحاب رسانه با علم به این که این نشست نخستین نشست خبری با اصحاب رسانه بود مطالبشان را با وی در میان گذاشتند. مهم‌ترین موضوعاتی که همکاران مطبوعاتی ورسانه ای فهرست کردند به قرارزیر است : نارسایی هایی که حوزه علمیه در عرصه اطلاع رسانی دارد، زیرا حوزه هم رسانه مکتوب در اختیار دارد وهم رسانه در فضای مجازی که مهمترین آن خبرگزاری حوزه  می‌باشد که با وجود چنین امکاناتی در تولید محتوا ضعیف اند حداقل انتظار آن است که حوزه علمیه باید رسانه های قم را به لحاظ مفاهیم دینی و اندیشه‌ای تغذیه کند، نه رسانه های قم بلکه رسالت جهانی دارد. در حالی که خبرگزاری وسایررسانه های این نهاد عظیم علمی و فرهنگی و دینی در ابعاد مختلف نارسایی‌های فراوانی دارند و در عرصه خبر نیز با مشکلاتی مواجه است. شماری از دوستان موضوع حوزه انقلابی و انتظارات ازآن را مطرح کرده‌اند. حوزه انقلابی چه شاخص هایی باید داشته باشد ؟ یکی از موضوعاتی که مطرح گردید این بود که حوزه علمیه باید مطالب کارشناسی و کاربردی برای جامعه ارائه دهد. مباحث نظری شاید نتواند مشکلاتی از جامعه را حل کند. عده‌ای دیگر به مباحث هویت معنوی حوزه علمیه پرداختند و آن را در راس امور دانستند که حوزه علمیه هویت معنوی آن باید حفظ شود. جمعی از اصحاب رسانه موضوع آفت‌ها را مطرح کردند که حوزه باید از آفت ها وآسیب ها مصون بماند و یکی از مهمترین آفت های احتمالی ورود و حضور حوزه علمیه در جناح بندی های سیاسی عنوان شده  است که با آرمان های حوزه همخوانی ندارد. زیراحوزه باید رسالت خویش که تقویت بنیه دینی مردم است انجام دهد و پشتیبانی از جناح خاص با آرمان و نگاه کلی همخوانی ندارد. در نتیجه حوزه باید از گروه گرایی و جناح بندی های سیاسی فاصله یابد. شمار دیگری از دوستان موضوع فعالیت های فوق‌العاده روحانیت در مقاطع حساس جامعه را مورد ارزیابی قرار داده و بر این باورند که طلاب حوزه‌های علمیه کارهای جهادی و دشواری انجام می دهد نباید گداشت بعضی از موضع گیری های نامناسب وجه حوزه علمیه را مخدوش کند آیت الله اعرافی مجموعه  مطالب مطرح شده را گوش داده و حتی انتقاداتی که به شخص ایشان شده بود به برخی از آن ها پاسخ داد و ابراز امیدواری کرد که در جلسات بعدی بتواند به بخش دیگری از پرسش ها پاسخ دهد. به نظر نمی رسد پاسخ های آیت الله اعرافی اصحاب رسانه و مطبوعات را قانع کرده باشد. اوبه تاریخچه کارهایی پرداخت که شاید دریک یا دو دهه ی بعد تاثیر گذار باشد. بعید است صحبت ها و مطالب بیان شده ایت الله اعرافی بتواند آثار چندانی در زمان کوتاه داشته باشد در حالی که مشکلات جامعه الان به طور محسوس و ملموس دیده می شود.