رضا رحیمی: تحقق ۹۱ درصدی بودجه منطقه ۲ قم در سال ۱۴۰۰

مدیر منطقه دو شهرداری قم با بیان تحقق 152 درصدی بودجه مصوب و پیش از بودجه اصلاحی این منطقه در سال گذشته گفت: مجموع وصولی سال 1400 منطقه دو بیش از 1277 میلیارد ریال بوده که درصد تحقق 91 بودجه اصلاحی است.

مدیر منطقه دو شهرداری قم با بیان تحقق 152 درصدی بودجه مصوب و پیش از بودجه اصلاحی این منطقه در سال گذشته گفت: مجموع وصولی سال 1400 منطقه دو بیش از 1277 میلیارد ریال بوده که درصد تحقق 91 بودجه اصلاحی است.

رضا رحیمی در گفتگو با شهرنیوز، با اشاره به عملکرد منطقه دو شهرداری در حوزه بودجه‌ای در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: بودجه این منطقه حدود ۸۴۰ میلیارد ریال بوده که پس از اصلاحیه این رقم به عددی بالغ‌بر ۱۴۰۰ میلیارد ریال رسیده بود.

وی با بیان اینکه منطقه در حوزه بودجه مصوب ۱۵۲ درصد تحقق داشته است، ابراز کرد: مجموع وصولی سال ۱۴۰۰ منطقه دو بیش از ۱۲۷۷ میلیارد ریال بوده که درصد تحقق ۹۱ بودجه اصلاحی است.

مدیر منطقه دو شهرداری قم ادامه داد: در حوزه وصولی نقدی، این منطقه در سال گذشته ۴۳۱ میلیارد ریال وصول داشته که درصد این تحقق نیز ۹۳ بوده است.

وی وصولی غیرنقدی منطقه در سال ۱۴۰۰ را موردتوجه قرارداد و افزود: بودجه غیرنقدی، رقمی بیش از ۹۳۹ میلیارد ریال بود که ۹۳ درصد تحقق غیرنقدی منطقه با رقمی بالغ‌بر ۸۴۵ میلیارد ریال بوده است.

رحیمی با مقایسه بودجه منطقه دو در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تصریح کرد: بودجه این منطقه شهری در سال ۱۴۰۱ با رشد ۶۶ درصدی، به رقمی بالغ‌بر ۲۱۳۳ میلیارد ریال رسیده است که با تلاش مجموعه همکاران منطقه به دنبال تحقق و حتی افزایش این بودجه هستیم.

وی با اشاره به تحقق ۸۱ درصدی بودجه عمرانی در این منطقه شهری در سال گذشته عنوان کرد: در سال ۱۴۰۱ رقمی بالغ‌بر ۹۹۹ میلیارد ریال بودجه عمرانی برای منطقه پیش‌بینی‌شده است.