لزوم تحول در روابط عمومی های قم

روز بزرگداشت روابط عمومی در قم و شاید برخی دیگر از استان های کشور بیش از آنکه یادآور تأثیر و کارآمدی و فعالیت باشد تبدیل به مناسبتی کم معنا و بی رمق و با مقداری تشریفات و چند گردهمآیی و تجلیل از مدیران روابط عمومی ها شده است و در روز 27 اردیبهشت هم چند برنامه در قم برگزار شد.

روز بزرگداشت روابط عمومی در قم و شاید برخی دیگر از استان های کشور بیش از آنکه یادآور تأثیر و کارآمدی و فعالیت باشد تبدیل به مناسبتی کم معنا و بی رمق و با مقداری تشریفات و چند گردهمآیی و تجلیل از مدیران روابط عمومی ها شده است و در روز 27 اردیبهشت هم چند برنامه در قم برگزار شد.
بدیهی است در هر مناسبتی باید از افراد مرتبط با آن مناسبت تقدیر به عمل آید و اساسا نامگذاری برخی روزها پیش از هر چیز برای معرفی و ارج گذاری از زحمات جامعه ای است که آن مناسبت از تکاپوی آنان نامدار گشته است.
با توجه به اینکه از پیدایش روابط عمومی در ایران بیش از نیم قرن می‌گذرد هنوز روابط عمومی با مسایل مختلفی مواجه است. متاسفانه بررسی تاریخی این دانش در ایران نشان می‌دهد که به رغم وجود اندیشه‌ها و ایده‌های اصلاح طلبانه برای توسعه آن، هیچ گونه اقدام عملی بنیادی در این زمینه صورت نگرفته است به همین دلیل است که امروزه روابط عمومی‌ها بیشتر وقت خود را صرف برطرف ساختن مشکلات خود می‌کنند.
به نظر می رسد یکی از چالش های بنیادین روابط عمومی ها، وابستگی فراوان به مدیریت سازمان است. این وابستگی کامل گاه خطر مدیریت مداری را در روابط‌عمومی یک سازمان افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر کمبود و فقر سواد رسانه ای در مدیریت برخی سازمان ها موجب شده است نگاه به روابط عمومی ها تنزل یابد و به عنوان واحدی برای ترویج شخصیت و موفقیت های مدیران سازمان تلقی شوند.
اما روابط عمومی در تعاریف علمی یا جدید، نهادی است که به جوامع نوین تعلق دارد و در روند پیدایش و رشد سازمان‌های نوین برای تسهیل ارتباط میان سازمانها با محیط درونی و بیرونی، مخاطبان، گروه‌های تأثیرگذار و تأثیرپذیر از سازمان‌، افکار عمومی، رسانه‌ها و سازمانهای دیگر ایجاد شده است. روابط عمومی با ایفای کارکردهای اطلاع‌رسانی و اطلاع‌یابی، ایجاد و حفظ ارتباطات دوسویه و تفاهم متقابل بین سازمان و مخاطبان و جلب اعتماد و مشارکت مخاطبان به سازمان، کمک به مدیریت برای همگام شدن با تغییرات محیطی، نزدیک کردن نگرش‌های مخاطبان با سازمان و متقابلاً نزدیک کردن اقدامات و نگرش‌های‌سازمان با مخاطبان به پویایی و رشد و توسعه سازمان در محیط و در راه رسیدن به اهداف و استراتژی‌های آن کمک می‌کند.
در این زمینه باید در نظر داشت که روابط عمومی ها در سطح محلی یا استانی عموما از دستیابی به شاخص های حرفه ای باز می مانند چرا که نه مدیران دستگاه ها به دلیل عدم نیاز یا دانش کافی از آن ها مطالبه می کنند و نه پاسخگو بودن به مردم رفتاری نهادینه شده در سطح محلی و استانی است.
از این رو اگر شاهد تحول اساسی و بروزرسانی روابط عمومی ها در سطح استان باشیم، مرحله تازه ای از کارآمدی نظام اداری و رضایت مندی مردم قم آغاز خواهد شد.