برگزاری جلسه هیئت‌مدیره سازمان قطار شهری قم؛

بررسی آخرین وضعیت مترو و منوریل

دومین جلسه هیئت‌مدیره سازمان قطار شهری قم در سال 1401 به‌منظور بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های ریلی شهر قم شامل مترو و منوریل برگزار شد.

دومین جلسه هیئت‌مدیره سازمان قطار شهری قم در سال 1401 به‌منظور بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های ریلی شهر قم شامل مترو و منوریل برگزار شد.

به گزارش واحد خبر سازمان قطار شهری قم، دومین جلسه هیئت‌مدیره سازمان قطار شهری قم در سال ۱۴۰۱ با حضور دکتر معتمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، دکتر سقائیان نژاد شهردار قم، سایر اعضاء هیئت‌مدیره و مدیران شرکت بهرو به‌عنوان مشاور کارفرما در پروژه متروی قم، در سالن جلسات سازمان قطار شهری برگزار گردید.

در این جلسه مدیرعامل شرکت بهرو گزارش روند اجرای پروژه مترو و همچنین روش‌های تأمین منابع مالی فاز۱و۲ را ارائه نمود و در خصوص برنامه زمان‌بندی اجرای فاز ۲ مترو تا مسجد مقدس جمکران نیز با مشارکت سایر اعضاء موارد لازم جمع‌بندی شد.

در خصوص مقدمات انجام تست گرم فاز نخست خط ۱ مترو قم، مشخص شدن سریع‌تر وضعیت پروژه منوریل قم و … در این جلسه تصمیماتی گرفته شد.