ثبت بیش از ۳۴ هزار درخواست شهرسازی در سامانه قمیار شهرداری قم

مدیرکل نظارت بر ضوابط شهرسازی شهرداری قم با بیان اینکه در سال 1400 در سامانه قمیار 40 هزار و 885 درخواست در حوزه شهرسازی ثبت‌شده است، گفت: 34 هزار و 277 درخواست در این سامانه تأییدشده است.

مدیرکل نظارت بر ضوابط شهرسازی شهرداری قم با بیان اینکه در سال 1400 در سامانه قمیار 40 هزار و 885 درخواست در حوزه شهرسازی ثبت‌شده است، گفت: 34 هزار و 277 درخواست در این سامانه تأییدشده است.

مسعود میلانی در گفتگو با شهرنیوز، با اشاره به ارائه خدمات شهرداری در حوزه شهرسازی الکترونیک اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ در سامانه قمیار ۴۰ هزار و ۸۸۵ درخواست در حوزه شهرسازی ثبت‌شده است.

وی با بیان اینکه ۳۴ هزار و ۲۷۷ درخواست در این سامانه تأییدشده است، ابراز کرد: میانگین ثبت درخواست در سال ۱۴۰۰ برابر با ۸۳.۸۴ درصد در حوزه شهرسازی بوده است.

مدیرکل نظارت بر ضوابط شهرسازی شهرداری قم خاطرنشان کرد: از این تعداد ثبت درخواست، بیش از ۵۱ درصد و ۲۰ هزار و ۸۸۴ مربوط به درخواست‌های شهروندان، بیش از ۲۹ درصد و ۱۲ هزار و ۱۳۷ پیام مربوط به دفاتر اسناد رسمی و در نهایت بیش از ۱۹ درصد و ۷ هزار و ۸۶۴ مورد مربوط به درخواست‌های پیشخوان بوده است.

وی نحوه ثبت درخواست شهرسازی در سامانه قمیار توسط دفاتر پیشخوان را موردتوجه قرار داد و گفت: هزار و ۱۳۲ پروانه‌های ساختمانی، ۲ هزار و ۵۴۳ مورد پایان کار ساختمانی و ۴ هزار و ۱۸۹ ثبت درخواست استعلامات شهرداری توسط دفاتر پیشخوان در سامانه قمیار ثبت‌شده است.