بیژن نوباوه:

با قانون نمی توان همه مشکلات حوزه خانواده از جمله ازدواج و طلاق را حل کرد

بیژن نوباوه نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، اقتصاد را تنها عامل تحکیم خانواده ندانست و گفت: اتفاقاً کسانی که در اقتصاد و معیشت تا حدودی ضعف دارند، از خانواده های مستحکمی برخوردارند و تعداد فرزندآوری نیز در خانواده های متوسط به پایین بیشتر است اما این بدان معنی نیست که هرکسی که فقیر است، حتماً خانواده محکمی خواهد داشت و احتمالا مشکلاتی نیز دارد.

بیژن نوباوه نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، اقتصاد را تنها عامل تحکیم خانواده ندانست و گفت: اتفاقاً کسانی که در اقتصاد و معیشت تا حدودی ضعف دارند، از خانواده های مستحکمی برخوردارند و تعداد فرزندآوری نیز در خانواده های متوسط به پایین بیشتر است اما این بدان معنی نیست که هرکسی که فقیر است، حتماً خانواده محکمی خواهد داشت و احتمالا مشکلاتی نیز دارد.

وی ادامه داد: بنیان خانواده و عوامل تحکیم خانواده ابتدا به عقاید و ایدئولوژی افراد بازمی گردد و بعد به شرایط فکری و سلایق جامعه بازمی گردد. امروز مهمترین عامل تحکیم خانواده که در شرایط تهدیدی قرار دارد، عوامل فرعی تربیتی هستند که از فضای مجازی و فضای رسانه ای کشور نشأت می گیرد. بی قید و بند کردن ملت در رابطه با مسائل زناشویی، جنسی و … در نهایت به عدم تشکیل خانواده باز می گردد.

این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: بررسی موضوع خانواده بدون در نظر گرفتن مسائل فکری قطعا نتیجه ای نخواهد داشت. بحث خانواده در کشورهای غربی بسیار بسیار مهم است اما تحکیم خانواده در کشورهای برخوردار به مراتب ضعیف تر از کشورهای در حال توسعه است، آن ها امکانات خوبی به خانواده داده اند و از لحاظ اقتصادی بسیار بالاتر هستند اما تشکیل خانواده در کشورهای غربی به دلیل آزادی های گوناگون اجتماعی، جنسی و روابط اجتماعی و … بسیار متزلزل است و همین دلیل در فضاهای گوناگون از جمله فضای رسانها باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: قانون گذاری در کنار بحث فرهنگسازی برای افزایش ازدواج و کاهش طلاق مکمل یکدیگر هستند در حقیقت قانون برای محکم سازی فرهنگ ایجاد می شود و قانون می آید تا فضاهایی را ایجاد کند تا انسان ها بتوانند در آن به راحتی تصمیمگیری کنند اگر قانون بدون در نظر گرفتن فضای فرهنگی باشد

نتیجه ای نخواهد داشت و مانند کشورهای غربی خواهد شد.

وی افزود:  اکنون در کشور آلمان که قدرتمند ترین و بزرگترین اقتصاد را در اروپا دارد، اگر مهاجرت نپذیرد به گفته خودشان در ۵۰ سال آینده کشوری به اسم آلمان دیگر وجود نخواهد داشت این مشکل را ژاپن نیز دارد، آیا این کشورها مشکل اقتصادی دارند یا طرز فکر و سبک زندگی آن ها متفاوت شده است؟ بنابراین سبک زندگی مهمترین عامل در ایجاد و تحکیم روابط خانواده است. اگر سبک زندگی اصلاح نشود نتیجه نخواهد داشت و این موضوع نیز به عوامل گستردهای ارتباط دارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس بیان کرد:  اگر مسایل فرهنگی و قانونی اصلاح نشود به خانواده و جامعه ای خانواده محور دست پیدا نخواهیم کرد. قوانین قرار است، تسهیل کننده امور باشد اما صرفاً با قانون نمی توان همه مشکلات حوزه خانواده از جمله ازدواج و طلاق را حل کرد. مانند بحث رانندگی که تاکنون با بحث قانون گذاری نتوانسته به تنهایی و بدون فرهنگسازی مشکل را حل کند قانون در کنار فرهنگ سازی باید با یکدیگر پیش برود و باید در فضای رسانه به خوبی از این موضوع استفاده شود./گفت وگوازساراخالقی