حذف ارز ترجیحی و حادثه متروپل!

حذف ارز ترجیحی و سر و سامان دادن به مقوله یارانه را می توان یکی از منطقی ترین و شجاعانه ترین اقدامات دولت رئیسی عنوان کرد که اگر با برنامه ریزی و پیش بینی های لازم صورت پذیرد، علاوه بر گشایش اقتصادی، در قطع ید تعرض کنندگان به بیت المال نیز بسیار تاثیر گذار و راهبردی است.

حذف ارز ترجیحی و سر و سامان دادن به مقوله یارانه را می توان یکی از منطقی ترین و شجاعانه ترین اقدامات دولت رئیسی عنوان کرد که اگر با برنامه ریزی و پیش بینی های لازم صورت پذیرد، علاوه بر گشایش اقتصادی، در قطع ید تعرض کنندگان به بیت المال نیز بسیار تاثیر گذار و راهبردی است.

اما آنچه که در این فرایند مغفول مانده است، بی توجهی به سایر ابعاد این طرح اقتصادی عظیم است. به گواه دانشمندان و کارشناسان علوم اجتماعی، علم اقتصاد یک علم چند بعدی است که به جز مولفه های مالی دارای مولفه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، آموزشی و … نیز هست که اگر در تصمیمات کلان در این حوزه به آثار و تبعات منبعث از سایر مولفه ها بی توجهی شود، چه بسا آثار مثبت و محسنات خود طرح نیز زیر سوال خواهد رفت.

حادثه متروپل یکی از گواهان ادعای فوق است که ماحصل چشم بستن بر تخلفات عده ای است که برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود، حاضرند برج های لرزان بسازند. در حقیقت افرادی که به دلار 4200 تومانی دسترسی نداشته اند و از امروز نیز قطعاً به تعداد آنها افزوده خواهد شد، به انحاء مختلف سعی در کسب درآمد های نا مشروع هنگفت و بعضاً افسانه ای دارند! از ساخت آپارتمان و مجتمع های غیر استاندارد و لرزان گرفته تا نفوذ در صنعت خودرو و طبیعی جلوه دادن 70 میلیون تومان ضرر بابت تولید هر دستگاه خودرو … از تولید لاستیک و میلگرد و قطعات بی کیفیت خودرو گرفته تا زمین خواری و دریا خواری و موقوفه خواری و معدن خواری…

در حقیقت باید اذعان داشت اگر حذف دلار 4200 تومانی تنها به بهانه عدم امکان برخورد با سوء استفاده کنندگان از ارز ترجیحی است بپذیریم که در حال رفتن به بیراهه هستیم چرا که این افراد قطعاً به یارانه 300 هزار تومانی دولت بسنده نمی کنند و برای ثروت اندوزی مجدد چاکراه های دیگری را انتخاب می کنند که ماحصل آن را در پروژه متروپل دیدیم.

سوگمندانه این افراد به نحوی در بدنه دستگاه ها و نهادهای دولتی نفوذ کرده اند که مسئولین رده بالا در مراسم و افتتاحیه های آنها حضور به هم می رسانند و از آنها به عنوان مدیر نمونه، خیر، امنیت ساز، چهره ماندگار صنعت ساختمان و …  یاد می شود تا جایی که حتی مرگ شان در زیر آوار هم با حرف و حدیث فراوان همراه است و رسانه ملی زیرنویس می کند خانواده متوفی هویت جسد را تائید کرده اند!

ای کاش لابلای برگزاری جلسات متعدد در خصوص تببین سیاست های یارانه ای دولت و اقناع مردم در خصوص پذیرفتن مزایای طرح جدید دولت، جلساتی هم برای برخورد قاطع با افرادی که بای نحوکان با اقتصاد، معیشت، آینده و حتی جان مردم بازی می کنند، برگزار شود و تنها به دستگیری شهردار پسین و پیشین و بعد هم آزادی به قید وثیقه بسنده نکنیم