مدیر کل نوسازی مدارس استان:

مشکل خیرین مدرسه‌ساز استان قم کمبود زمین است

مدیر کل نوسازی مدارس استان قم کمبود زمین آموزشی را بزرگترین مانع ساخت مدارس توسط خیرین مدرسه ساز در استان قم برشمرد.

مدیر کل نوسازی مدارس استان قم کمبود زمین آموزشی را بزرگترین مانع ساخت مدارس توسط خیرین مدرسه ساز در استان قم برشمرد.

احمد رضا اجتهادی پیش از ظهر شنبه در جلسه مشترک با مدیر کل آموزش و پرورش استان قم اظهار داشت: خیرین مدرسه ساز در سال‌های اخیر احداث حدود ۴۰ درصد فضاهای آموزشی استان قم را بر عهده داشته‌اند.

مدیر کل نوسازی مدارس استان قم افزود: هم اکنون خیرین استان قم آمادگی کامل برای ساخت مدارس بیشتر در سطح استان و شهر قم را دارند که به دلیل کمبود زمین بویژه در مناطق کم برخوردار این امر دچار وقفه شده است.

اجتهادی ابراز داشت: امیدواریم از تمام راهکارها و پتانسیل‌های استان برای تأمین زمین استفاده و طرح جامع و تفصیلی در این خصوص تهیه شود تا روند ساخت مدارس به خصوص توسط خیرین سرعت گیرد و به دنبال آن میانگین سرانه فضای آموزشی دانش آموزان در استان بهبود یابد.

به گفته مدیر کل نوسازی مدارس استان قم سرانه فضاهای آموزشی دانش آموزان قمی در استان به ازای هر دانش آموز ۴ مترمربع است که این میزان ۱ متر مربع کمتر از میانگین کشوری و ۴ متر مربع پایین‌تر از میانگین استاندارد برای هر دانش آموز می‌باشد.