اصلاح و مرمت گاردریل‌های بلوار آیت الله بروجردی قم

مدیر منطقه چهار شهرداری قم از اصلاح و مرمت گاردریل‌های بلوار آیت الله بروجردی با اعتباری بالغ‌بر 5 میلیارد ریال خبر داد و گفت: این پروژه حدود 400 متر طول دارد و هم‌اکنون بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیر منطقه چهار شهرداری قم از اصلاح و مرمت گاردریل‌های بلوار آیت الله بروجردی با اعتباری بالغ‌بر 5 میلیارد ریال خبر داد و گفت: این پروژه حدود 400 متر طول دارد و هم‌اکنون بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

به گزارش واحد خبر منطقه چهار شهرداری قم، علیرضا اقبالیان با اشاره به اهمیت افزایش ایمنی در سطح شهر اظهار داشت: در راستای افزایش ضریب ایمنی و تسهیل در عبور و مرور شهروندان گرامی در سطح منطقه، اقدامات ویژه‌ای در سال جاری برنامه‌ریزی‌شده و در حال اجراست.

وی طرح‌های اصلاح هندسی در سطح منطقه را موردتوجه قرار داد و ابراز کرد: در تقاطع‌ها و معابری که ترافیک شدید و خطر تصادف وجود داشته مانند میدان قلم، تقاطع گلستان و مفتح و … اقدام به اصلاح معابر شده تا ضمن افزایش ضریب ایمنی سطح منطقه و تسهیل در عبور و مرور، ایمنی عابرین و صرفه‌جویی در سوخت خودروها نیز صورت پذیرد.

مدیر منطقه چهار شهرداری قم از اصلاح و مرمت گاردریل‌های بلوار آیت الله بروجردی قم خبر داد و عنوان کرد: این پروژه حدود ۴۰۰ متر طول دارد و هم‌اکنون بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.