سازمان بیمه سلامت چند درصد از هزینه‌های درمان ناباروری را پرداخت می‌کند؟

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، گفت: سازمان بیمه سلامت با تعرفه دولتی و عمومی غیر دولتی ۹۰ درصد هزینه‌های درمان ناباروری را پرداخت می‌کند.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، گفت: سازمان بیمه سلامت با تعرفه دولتی و عمومی غیر دولتی ۹۰ درصد هزینه‌های درمان ناباروری را پرداخت می‌کند.

به گزارش ایسنا،‌ مهدی رضایی، گفت: براساس برآورد کارشناسان در وزارت بهداشت، بین ۳ تا ۳.۵ میلیون زوج نابارور در کشور زندگی می‌کنند، اکثر این افراد تحت پوشش بیمه هستند و در صورت فقدان بیمه‌ای طبق قانون تمامی مادران باردار تحت پوشش سازمان بیمه سلامت قرار می‌گیرند.

وی افزود: طی سال‌های اخیر وزارت بهداشت زیر ساخت‌های خدمات تخصصی ناباروری را در کشور ایجاد کرده است، بیش از ۷۵ مرکز درمان ناباروری در سطح کشور به زوج‌های نابارور ارائه خدمت می‌کنند، خوشبختانه قطب‌های بزرگ و معتبری در کل کشور در حوزه درمان ناباروری وجود دارد.

وی درباره هزینه‌های درمان ناباروری، تصریح کرد: براساس مصوبه شورای عالی بیمه و هیات وزیران، ۴نوع تعرفه دولتی، عمومی غیر دولتی، خیریه و خصوصی برای درمان زوج‌های نابارور وجود دارد، سازمان بیمه سلامت با تعرفه دولتی و عمومی غیر دولتی ۹۰ درصد هزینه‌های درمان ناباروری را پرداخت می‌کند؛ لذا اگر فردی به مراکز خصوصی مراجعه کند، مابه‌التفاوت تعرفه دولتی و خصوصی بر عهده بیمه شده قرار دارد؛ اما باید به این نکته تاکید کرد که تمامی خدمات درمان ناباروری در مراکز دولتی ارائه می‌شود.

بنابر اعلام سازمان بیمه سلامت ایران، رضایی در مورد شرایط سنی درمان ناباروری تحت پوشش بیمه، اظهار کرد: شرایط سنی برای مردان محدودیتی وجود ندارد، در گذشته شرایط سنی برای بانوان ۴۵ سال بود که با اصلاح به ۴۹ سال افزایش پیدا کرد، ضمن اینکه تا ۳ نوبت در سال خدمات ناباروری به زوج های تحت پوشش بیمه ارائه می‌شود.