بهترین سن گرفتن از اختلاس!

دوستانی که از دور و نزدیک با حدود و ثغور افاضات و بیانات حقیر آشنایی دارند، نیک واقفند که بنده از طرفداران دو آتیشه و جان سخت اختلاس هستم.

دوستانی که از دور و نزدیک با حدود و ثغور افاضات و بیانات حقیر آشنایی دارند، نیک واقفند که بنده از طرفداران دو آتیشه و جان سخت اختلاس هستم و حتی پیشنهاد تاسیس وزارت اختلاس و اختصاص چند ردیف و تبصره مشتی و تپل در بودجه مملکت به منظور ساماندهی اختلاس و پیشگیری از اختلاس های ریز و پاش نیز در کارنامه راهبردی بنده ثبت و ضبط شده است! 

علت هم اظهر من الشمس است. وقتی بودجه ای برای اختلاس کنار نمی گذاریم و با دست خودمان فرهنگ اختلاس را به قهقرا می بریم نتیجه اش می شود متروپل که بابا برای 6 واحد مجوز می گیرد ولی 4 طبقه 900 تنی هم عجالتاً روی سازه سوار می کند علی برکت الله….

یا ممکن است عده ای مجوز ساخت خودرو بگیرند ولی روی فرغون و گاری فرمون و بوق و چراغ بگذارند و لج خودروسازان خارجی را در بیاورند! بعد هم به اسم حمایت از تولیدات داخل سالی چند هزار نفر را راهی سینه قبرستان کنند و در پایان سال از ایشان به عنوان افتخار صنعت خودرو سازی تجلیل شود! والا اختلاس شرف دارد به این مدل آدم کشی و نسل کشی!

با این حال امسال دوستان بدون مشورت با ما جراحی اقتصادی را آغاز کرده اند و تا اثر بیهوشی داروهای چینی پا برجاست این بار علی رغم میل باطنی چند نکته در خصوص کم رنگ کردن اثرات اختلاس افاضه می کنیم بقصد فتح الأمور:

الف) بهترین گرفتن سن اختلاس: حقیقت امر داستان اختلاس مثل پوشک و پستونک و اطاق خواب بچه نیست که هر چه دیرتر اقدام کنیم، کار سخت تر شود. سن گرفتن اختلاس در بین دانشمندان محل اختلاف است ولی در مجموع همگی متفق القول بر این باورند هر چه دیر تر این امر محقق شود به صواب نزدیک تر است؛ چون اگر در اوان اختلاس، مانع از آن شوند خرابی بیشتر است!

ب) جایگزین اختلاس: گرفتن افراد از اختلاس یک طرف داستان است و پیدا کردن جایگزین طرف دیگر … چون فردی که به پدرسوخته بازی و حقه بازی عادت کرده و چند صد میلیارد برایش پول خرد است، قطعاً با یارانه معیشتی و یارانه های کمکی اموراتش نمی گذرد و یک بلایی سر خلق الله می آورد. فلذا پیشنهاد می شود با توجه به جغرافیای منطقه حتی المقدور بعد از گرفتن فرد از اختلاس، شرایط زمین خواری، بیابان خواری، دریاخواری، تالاب خواری جنگل خواری و … فراهم شود!

پ) افسردگی پسا اختلاس: خطر بزرگتر که اکثر کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان افسردگی پسا اختلاس نام می برند، وقفه افتادن بین دو اختلاس یا کاهش میزان اختلاس در مراحل بعدی است که به شدت خطرناک و ویران کننده است و ممکن است فرد را به انتحار بکشد و تسمه تایم پاره کند! شاید راه اندازی صندوق توسعه اختلاس یا تاسیس وزرات اختلاس که قبلاً افاضات شده و وقعی بدان نهاده نشد، بتواند در کاهش تبعات منفی این سندروم موثر باشد! از ما گفتن بود…