در گفت‌وگو یی مطرح شد:

افشای راز افراد توسط روانشناس جرم است

معاونت انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای سازمان نظام روان‌شناسی با بیان اینکه تا سال ۱۴۰۰ به تخلفات بیش از ۷ هزار روانشناس دارای مجوز رسیدگی شده است، گفت: بیشترین شیوع تخلف هم درخصوص صدور گواهی‌نامه‌های غیرمجاز، روابط چندگانه یا غیرحرفه‌ای با مراجعان و بکارگیری روش‌های درمان غیرمتناسب بوده است.

معاونت انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای سازمان نظام روان‌شناسی با بیان اینکه تا سال ۱۴۰۰ به تخلفات بیش از ۷ هزار روانشناس دارای مجوز رسیدگی شده است، گفت: بیشترین شیوع تخلف هم درخصوص صدور گواهی‌نامه‌های غیرمجاز، روابط چندگانه یا غیرحرفه‌ای با مراجعان و بکارگیری روش‌های درمان غیرمتناسب بوده است.

“محمد باقر حبی” معاونت انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای سازمان نظام روان‌شناسی در گفت‌وگو با ایلنا درباره رسیدگی به تخلفات روانشناسان دارای مجوز گفت: تا سال ۱۴۰۰ به تخلفات قریب به ۷ هزار نفر از روانشناسانی که دارای مجوز هستند، رسیدگی شده است. درصدد قابل توجهی از این افراد تذکر کتبی دریافت کرده‌اند یا سه تا شش ماه تعلیق فعالیت داشته‌اند. همچنین افرادی نیز به طور کل پرونده آن‌ها باطل شده است.

وی با بیان اینکه به تخلفات حرفه‌ای افرادی که دارای مجوز هستند نیز رسیدگی می‌شود، ادامه داد: مردم مطمئن باشند افراد واجد پروانه، تحت نظارت ما هستند و شکایت‌های آن‌ها به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد و احکام هم مطابق تخلفاتی که صورت گرفته صادر می‌شود. تمام صلاحیت‌های حرفه‌ای از نظر ما بررسی می‌شود، به پرونده افرادی که مرزهای حرفه‌ای را زیر پا گذاشته و مرتکب تخلفاتی مانند عدم رازداری، عدم رعایت تعرفه، بکارگیری روش‌ها و فنون غیراستاندارد، بکارگیری افراد غیرمجاز در حیطه کار شده‌اند، رسیدگی می‌شود. در واقع تمام استانداردهای حرفه‌ای که شامل استانداردهای ۱۰ گانه است در صلاحیت‌های حرفه‌ای برسی می‌شود.

معاونت انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای سازمان نظام روان‌شناسی تصریح کرد: بیشترین شیوع هم درخصوص صدور گواهی نامه‌های غیرمجاز، روابط چندگانه یا غیرحرفه‌ای با مراجعان و بکارگیری روش‌های درمانی غیرمتناسب است، به طور مثال برای درمان یک اختلال از روشی استفاده می‌کنیم که براساس اخلاق حرفه‌ای نباید از این روش برای آن بیماری استفاده شود، اما استفاده می‌کنند و باعث آسیب بیشتر به بیمار می‌شود. هر نوع رفتار حرفه‌ای که به آسیب مراجعه کننده منجر شود، در گروه‌های ده‌گانه ما بررسی خواهد شد.

حبی درباره سوءاستفاده غیراخلاقی برخی روانشناسان از مراجعان خود خاطرنشان کرد: علاوه بر صلاحیت‌های حرفه‌ای، موارد دیگر هم بررسی می‌شود. به طور مثال عدم رازداری علاوه بر اینکه یک تخلف حرفه‌ای محسوب می‌شود جرم هم محسوب می‌شود قانون هم در این مورد تصریح می‌کند که کسی که افشای راز می‌کند جرم مرتکب شده است. اگر مواردی که در فضای مجازی از سوی برخی روانشناسان مطرح می‌شود منجر به فاش شدن هویت فرد شود آن روانشناس محکوم خواهد شد و در یک مورد هم پروانه یک روانشناس سه تا شش ماه تعلیق شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با روانشناس نماهایی که در برخی از کمپ‌های خصوصی ترک اعتیاد نیز فعالیت می‌کنند برخورد می‌شود، گفت: ما دو گروه داریم افراد مجاز و افراد غیرمجاز. افرادی که دارای پروانه هستند و به صورت مجاز فعالیت می‌کنند و دچار تخلف حرفه‌ای می‌شوند در سیستم سازمان و هیات‌های رسیدگی به تخلفات رسیدگی می‌شود، اما افرادی که غیرمجاز هستند ورودشان به حیطه‌های تخصصی اساسا جرم است و باید به مراجع قضایی ارجاع شده و تحت عنوان مجرمانه برای این افراد حکم صادر می‌شود، از ۶ ماه تا ۳ سال نیز گاها برای این افراد حبس در نظر گرفته می‌شود.

معاونت انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای سازمان نظام روان‌شناسی یادآور شد: ما پرونده‌هایی در خصوص این افراد که جرم مرتکب شده‌اند داشته‌ایم و به قوه قضاییه ارجاع داده‌ایم و بعضا این افراد تا ۶ سال هم حکم گرفته‌اند، اما دادگاه‌ها باید نسبت به دانش روانشناسی خود را به روز کنند، البته واقعا همکاری خوبی با ما دارند و مردم بدانند که تمام شکایت‌ها و پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.

حبی در پاسخ به این سوال که تا چه زمانی افراد می‌توانند برای شکایت از روانشناسان به سازمان مراجعه کنند، گفت: افراد اگر دچار آسیب می‌شوند هر زمانی که نیاز احساس کردند می‌توانند مراجعه کنند، اما باید براساس مستندات شکایت خود را ارائه دهند یکی از اهداف ما حمایت از مشاوران نیز است. گاهی اوقات برخی افراد معدود ممکن است بخواهند از این فرصت سوءاستفاده کرده و مسائل غیرواقع را به روانشناس نسبت دهند، لذا ما وظیفه داریم از این افراد نیز صیانت کنیم بنابراین شکایت‌ها باید به دقت بررسی شود.

 

وی ادامه داد: وقتی شکایتی به ما می‌رسد همه ابعاد آن هم از نظر قانونی، فرهنگی، حرفه‌ای و شرعی بررسی می‌شود یک سری اصول شرعی وجود دارد که یک روانشناس اجازه ندارد از نظر قوانین سازمان از آن‌ها استفاده کند و یا توصیه‌هایی داشته باشد که ممکن است در روانشناسی درباره آن سکوت شده باشد و باید به باورها و اعتقادات افراد توجه داشته باشد و لذا روانشناس حق ندارد به باورهای افراد ورود کند.