جریمه میلیاردی از یک شرکت تولیدکننده کود شیمیایی در قم

جریمه میلیاردی از یک شرکت تولیدکننده کود شیمیایی به علت تقلب در تولید محصولات توسط اجرای احکام تعزیرات حکومتی قم وصول شد.

جریمه میلیاردی از یک شرکت تولیدکننده کود شیمیایی به علت تقلب در تولید محصولات توسط اجرای احکام تعزیرات حکومتی قم وصول شد.

مهدی ریاضی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: پیرو گزارش سازمان جهاد کشاورزی استان مبنی بر تقلب در تولید انواع محصولات یک شرکت تولیدکننده کود شیمیایی به ارزش مبلغ ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال، پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی قم ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: با تشکیل پرونده، در ابتدا شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی قم، ضمن احضار متهم، به دلیل عدم ارائه مدارک مثبته، اتهام تقلب را محرز و مسلم دانسته؛ متهم را علاوه بر قطع خدمات دولتی به مدت یک ماه و ممهور نمودن پروانه به مهر تخلف دوم، به پرداخت مبلغ ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود.

ریاضی می گوید: به دلیل اعتراض متهم به رای شعبه بدوی، پرونده به شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی قم ارجاع که پس از بررسی مجدد اوراق و محتویات پرونده، با توجه به عدم ارائه لایحه دفاعیه موثر برای نقض رای شعبه بدوی و همچنین ارسال جوابیه اظهارنظر کارشناسی سازمان جهاد کشاورزی مبنی بر آنالیز کود‌های شیمیایی توسط موسسه آزمایشگاهی آب و خاک که موید عدم کیفیت کود‌ها بوده، ضمن تایید رای شعبه اول بدوی، شرکت خاطی را علاوه بر قطع خدمات دولتی به مدت یک ماه و ممهور نمودن پروانه به مهر تخلف دوم، به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال جزای نقدی (معادل ۵ برابر ارزش ریالی تخلف) در حق دولت محکوم کرد.

به گفته مهدی ریاضی این پرونده پس از انجام مراحل قانونی به واحد اجرای احکام تعزیرات حکومتی قم ارسال و میزان جریمه رای صادره وصول و پرونده مختومه شد.