اجرای طرح خانه‌های سبز توسط شهرداری قم اقدامی شایسته است

حمایت از پروژه‌های شهری با پیوست زیست‌محیطی

مدیرعامل صندوق ملی محیط‌زیست گفت: طرح خانه‌های سبز اقدامی شایسته و قابل‌تقدیر است که در شهر قم توسط شهرداری و همکاری سایر دستگاه‌ها انجام‌شده و می‌تواند به شرطی که پایدار باشد به‌عنوان الگویی برای شهرهای دیگر قرار گیرد.

مدیرعامل صندوق ملی محیط‌زیست گفت: طرح خانه‌های سبز اقدامی شایسته و قابل‌تقدیر است که در شهر قم توسط شهرداری و همکاری سایر دستگاه‌ها انجام‌شده و می‌تواند به شرطی که پایدار باشد به‌عنوان الگویی برای شهرهای دیگر قرار گیرد.

سجاد انجم شعاع در نخستین جلسه بررسی راهکارهای احداث ساختمان‌های سازگار با محیط‌زیست، با اشاره به اینکه صندوق ملی محیط‌زیست با هدف اجرای پروژه‌های محیط‌زیستی، حفظ تنوع زیستی و کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی تشکیل‌شده و منابع آن نیز از محل عوارض آلایندگی است، اظهار کرد: کاری که در حال انجام داریم این بوده که در شهرها با توجه به اولویت‌بندی صورت گرفته از پروژه‌هایی که ابتکاری و اقتصادی بوده و باعث توسعه پایدار می‌شود، حمایت کنیم.

وی با تأکید بر اینکه هدف کمک به توسعه پایدار شهرهاست، ابراز کرد: طرح خانه‌های سبز اقدامی شایسته و قابل‌تقدیر است که در شهر قم توسط شهرداری و همکاری سایر دستگاه‌ها انجام‌شده و می‌تواند به شرطی که پایدار باشد به‌عنوان الگویی برای شهرهای دیگر قرار گیرد.

مدیرعامل صندوق ملی محیط‌زیست با اشاره به اینکه بهترین متولی برای اجرای پایدار این طرح شهرداری است، ادامه داد: ما در اجرای این طرح در کنار شهرداری هستیم، علاوه بر آن، در سایر پروژه‌هایی که شهرداری در دست اقدام داشته و نیاز به تأمین مالی دارد را با تأیید مدیرکل محیط‌زیست استان و بنا بر اولویت‌های صندوق حمایت خواهیم کرد.

انجم شعاع افزود: پتانسیل خوبی در شهر برای نصب پنل‌های خورشیدی وجود دارد که هم جنبه اقتصادی داشته و هم بخشی از برق موردنیاز شهر را تأمین می‌کند و هم شهر را به شهری سبز تبدیل خواهد کرد.