شهردار قم:

سرود “سلام فرمانده”به حرکت عظیم فرهنگی تبدیل‌شده است

شهردار قم با بیان اینکه در سرود سلام فرمانده قطعاً روح و نیت الهی سبب دیده شدن این اثر فاخر فرهنگی شده است، گفت: در کارها اگر نیت خدایی باشد کارها جهت‌دار و رشد پیدا می‌کند.

شهردار قم با بیان اینکه در سرود سلام فرمانده قطعاً روح و نیت الهی سبب دیده شدن این اثر فاخر فرهنگی شده است، گفت: در کارها اگر نیت خدایی باشد کارها جهت‌دار و رشد پیدا می‌کند.

دکتر سید مرتضی سقائیان‌نژاد در دیدار با عوامل تولید سرود سلام فرمانده اظهار داشت: نیت الهی در کارها سبب تأثیرگذاری و جهت‌دار شدن کارها می‌شود.

وی با بیان اینکه در سرود سلام فرمانده قطعاً روح و نیت الهی سبب دیده شدن این اثر فاخر فرهنگی شده است، ابراز کرد: در کارها اگر نیت خدایی باشد کارها جهت‌دار و رشد پیدا می‌کند.

شهردار قم با اشاره به این سرود سلام فرمانده این روزها در جای‌جای کشور و حتی دنیا موردتوجه کشورهای مسلمان قرارگرفته است، تصریح کرد: از خط مقاومت تا گوشه گوشه خاورمیانه و حتی آفریقا این سرود تسری پیدا کرده و توانسته تأثیرگذار باشد.

وی با تأکید بر اینکه انوار الهی و اهل‌بیتی در عرصه‌های مختلف و در جهات مختلفی به منصه ظهور عمومی می‌رسد، یادآور شد: باید جلوه‌های روحانی و نیت‌های خالص را در کارها سرلوحه قرارداد که در این زمینه باید شکرگزار خداوند برای این توفیق الهی باشید.

دکتر سقائیان‌نژاد خاطرنشان کرد: مسائل مختلف فرهنگی ازجمله سرودها زمانی که رنگ و بوی اهل‌بیت(ع) به خود می‌گیرند، جلوه‌گر و تأثیرگذار می‌شوند که سرود سلام فرمانده با توجه به عنایات ویژه صاحب‌الزمان(عج) این روزها به حرکت عظیم فرهنگی و اهل‌بیتی(ع) تبدیل‌شده است.