آغاز اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان عرفان منطقه ۲ قم

به‌منظور کنترل آب‌های سطحی، ایمنی معبر، تسهیل در عبور و مرور شهروندان، اجرای عملیات زیرسازی خیابان و فرعی‌های عرفان در منطقه دو قم آغاز شد.

به‌منظور کنترل آب‌های سطحی، ایمنی معبر، تسهیل در عبور و مرور شهروندان، اجرای عملیات زیرسازی خیابان و فرعی‌های عرفان در منطقه دو قم آغاز شد.

به گزارش واحد خبر منطقه دو شهرداری قم، در راستای کنترل آب‌های سطحی، ایمنی معبر، تسهیل در عبور و مرور شهروندان، اجرای عملیات زیرسازی خیابان و فرعی‌های عرفان در منطقه دو قم انجام می‌شود.

عملیات جدول‌گذاری، خاک‌برداری، زیرسازی، آسفالت و نصب پل فلزی در خیابان عرفان و فرعی‌ها به مساحت شش هزار مترمربع اجرایی خواهد شد.

برای این پروژه ۳۵ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی‌شده که قرار است در مدت چهار ماه صورت پذیرد.