تقدیر از کارگران امانت‌دار سازمان پایانه‌های شهرداری قم

بازگشت ۳۴۰ میلیون تومان نقد و مقداری طلا به صاحبان

دو نفر از کارگران زحمتکش و امانت‌دار سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم تقدیر شدند.

دو نفر از کارگران زحمتکش و امانت‌دار سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم تقدیر شدند.

به گزارش واحد خبر سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم، در مراسمی با حضور سید رضا حسینی مدیرعامل سازمان پایانه‌ها، از علی و حسن مرادی دو کارگر امانت‌دار این سازمان تقدیر شد.

یکی از این دو کارگر طی انجام‌وظیفه در محوطه پایانه مرکزی یک چمدان حاوی حدود ۸۵ میلیون تومان پول نقد و مقداری طلا پیدا کرده که این کیف بعد از پیگیری‌ها به صاحبش تحویل داده شد.

همچنین کارگر دوم نیز چند روز قبل‌تر کیفی حاوی حدود ۲۵۰ میلیون تومان وجه نقد را پیدا کرده که با صورت‌جلسه به پلیس پایانه‌ها تحویل داده بود.

گفتنی است با پیگیری‌ها مشخص شد که صاحبان هردو کیف از زائران عراقی بوده که با پیگیری پاسگاه انتظامی پایانه مرکزی، این کیف‌ها با تمامی مبالغ به صاحبان بازگردانده شد.