قضاوت داوران قمی در مسابقات پومسه کشوری

مسابقات لیگ دسته یک و لیگ نوجوانان پومسه کشور با قضاوت پنج داور قمی پایان یافت.

مسابقات لیگ دسته یک و لیگ نوجوانان پومسه کشور با قضاوت پنج داور قمی پایان یافت.

طاهره صفدری وسمیرا سادات موسوی وعباس رفیعی و محمد حسین ربانی به ترتیب در مسابقات لیگ دسته یک پومسه در بخش زنان و مردان  قضاوت کردند.

همچنین فردوس چوبین نیز در مسابقات پومسه لیگ نوجوانان دختر کشور قضاوت کرد.

پومسه تکواندو یک الگوی تعریف شده از حرکات دفاع و حمله است  که در تکواندو مطرح شده‌است.

فرم یا پومسه (POOMSAE) یکی از مهم‌ترین جنبه‌های آموزشی هنرهای رزمی است. فرم مجموعه ای از حرکات کلاسیک تکواندو شامل تکنیک های ایستادن، دست، پا و جابجایی است که براساس منطق طراحی شده‌اند. البته برخی از اساتید باتجربه فرم‌هایی را شخصاً ابداع کرده‌اند و به تدریس آن‌ها می‌پردازند.