خریداری و نصب سیستم نوین فیلتراسیون تصفیه‌خانه پساب ثانویه شهرداری قم

سیستم نوین فیلتراسیون تصفیه‌خانه پساب ثانویه شهرداری قم به‌منظور استفاده بهینه از پساب شهر خریداری و نصب شد.

سیستم نوین فیلتراسیون تصفیه‌خانه پساب ثانویه شهرداری قم به‌منظور استفاده بهینه از پساب شهر خریداری و نصب شد.

به گزارش واحد خبر سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم، در سال جاری با توجه به کاهش حجم بارش‌ها و به‌تبع آن کاهش ذخایر آبی کشور، این موضوع به دغدغه‌ای جدی برای مدیریت شهری در حوزه فضای سبز تبدیل‌شده است.

در این زمینه با پیگیری‌های مدیریت شهری تخصیص پساب برای آبیاری فضای سبز شهری طی سال‌های اخیر انجام و زیرساخت‌های لازم برای استفاده از این ظرفیت در مجموعه شهرداری ایجاد شده و به‌مرور درحال‌توسعه است تا بتوان بیش از شرایط فعلی از این امکان بهره‌مند شد.

در این راستا سیستم فیلتراسیون پساب واقع در تپه اعلا‌ئیر با اعتباری بالغ‌بر ۶ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال خریداری و در محل پروژه تخلیه‌شده است که این سیستم توان تصفیه ۸۰ لیتر در ثانیه پساب خروجی از تصفیه‌خانه‌های قم را دارد.

مقدمات ساخت مخزن بیش از ۲۰ هزار مترمکعبی ذخیره پساب تصفیه‌شده در این تپه هم فراهم‌شده است که این پروژه نیز با اعتباری بالغ‌بر ۶ میلیارد ریال خریداری و تجهیز شده و پیش‌بینی می‌شود برای تکمیل ساخت مخزن حدود ۸ میلیارد ریال اعتبار لازم باشد.

گفتنی است در حال حاضر از پساب تصفیه‌شده به‌عنوان منبع آبیاری بخشی از فضای سبز جنگلی محدوده شهر استفاده می‌شود.