رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی:

رشد ۷.۸ درصدی اقتصاد قم با سرمایه‌گذاری ۲۰ هزار میلیارد تومان محقق می‌شود

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قم گفت: رشد اقتصادی از مهمترین برنامه‌های دولت سیزدهم است و در همین ارتباط، میزان رشد اقتصادی بخش‌های مختلف استان در مجموع ۷.۸ درصد درنظر گرفته‌شد که برآورد سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تحقق آن حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قم گفت: رشد اقتصادی از مهمترین برنامه‌های دولت سیزدهم است و در همین ارتباط، میزان رشد اقتصادی بخش‌های مختلف استان در مجموع ۷.۸ درصد درنظر گرفته‌شد که برآورد سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تحقق آن حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

حسن نادری درگفتگویی،‌ بیان کرد: با توجه به ضرورت توسعه اقتصادی کشور، رشد اقتصادی به عنوان مهمترین برنامه دولت در سال ۱۴۰۱ تعیین شده که در همین ارتباط میزان رشد اقتصادی بخش‌های مختلف استان قم از طرف سازمان برنامه و بودجه به ترتیب در بخش کشاورزی ۱۰.۱ درصد، معدن ۶.۸ درصد، صنعت ۹ درصد، خدمات ۷.۲ درصد و جمع ارزش افزوده ۷.۸ درصد درنظر گرفته‌ شده‌است.

وی افزود: تحقق رشد اقتصادی مورد نظر مستلزم اراده،‌ هماهنگی،‌ برنامه‌ریزی، مدیریت اجرا و نظارت قوی در سطح استانی است، در همین ارتباط و به منظور تحقق کامل رشد اقتصادی مورد نظر، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم اقدام‌هایی همچون برآورد سرمایه‌گذاری مورد نیاز به میزان تقریبا ۲۰ هزار میلیارد تومان، برآورد سرمایه‌گذاری مورد نیاز به تفکیک بخش‌های مختلف، برآورد هدف‌های کمی تولید ناخالص داخلی استان به تفکیک بخش‌های اقتصادی و شهرستان‌ها و تدوین برنامه تحقق رشد اقتصادی را انجام داده‌است.

وی با اشاره به اهمیت برنامه‌های دولت سیزدهم در توسعه اقتصادی استان، ادامه داد: پیش‌بینی حجم تولید ناخالص داخلی استان قم طی سال ۱۴۰۱ در بخش‌های مختلف اقتصادی بیش‌از ۷۷۶ هزار میلیارد ریال است که در همین ارتباط ایجاد فرصت شغلی برای بیش‌از ۱۰ هزار نفر انتظار می‌رود.

نادری در ادامه سخنان خود با اشاره به گزارش درآمدهای استان در سال ۱۴۰۰ گفت: در سال گذشته درآمد کل استان نسبت به رقم تعیین شده ۱۲۳ درصد یعنی بسیار بیشتر از برنامه محقق شد، همچنین میزان تحقق درآمد مالیاتی استان در پایان عملکرد ۱۲ ماهه ۱۳۴ درصد بود.

وی بیان داشت: در برنامه‌ ریزی‌های صورت گرفته درآمدهای مصوب سال ۱۴۰۱ نیز نسبت به درآمدهای مصوب سال ۱۴۰۰، ۱۰۵ درصد و درآمدهای مالیاتی نیز ۱۲۲ درصد رشد داشته‌است.

وی تاکید کرد: مسیر رشد اقتصادی استان در بخش‌های مختلف در سال ۱۴۰۱ با سرعت بیشتری نسبت به گذشته طی خواهد شد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم در این زمینه از همه ظرفیت‌های موجود استفاده خواهد کرد.