دریاچه نمک؛ در یک قدمی بحران

مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان ادامه داد: در صورت فعال شدن دریاچه نمک به عنوان یک کانون گرد و غبار ۲۵ درصد از جمعیت مرکز کشور و به ویژه پایتخت تحت تاثیر قرار می گیرند و علاوه بر به خطر افتادن سلامت عمومی مردم، آسیب های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زیادی را به دنبال دارد.

مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان ادامه داد: در صورت فعال شدن دریاچه نمک به عنوان یک کانون گرد و غبار ۲۵ درصد از جمعیت مرکز کشور و به ویژه پایتخت تحت تاثیر قرار می گیرند و علاوه بر به خطر افتادن سلامت عمومی مردم، آسیب های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زیادی را به دنبال دارد.

سید محمدرضا بهشتی پور مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم در گفتگو با ایسنا در خصوص گرد و غبار کنونی شهر قم بیان کرد: گرد و غبار از کشور عراق و سوریه و از سمت غرب وارد و مرکز کشور را تحت تاثیر قرار داد اما پس از گذشت چند روز با تغییر جهت باد و وزش بادهای شرقی کانون های داخلی گرد و غبار فعال شدند.

بهشتی پور با اشاره به ادامه دار بودن روند خشکسالی و قطع حق آبه های محیط زیستی طی چند دهه گذشته یادآور شد: در حدود سه سال گذشته متاسفانه بر اساس گزارش های اداره کل هوا شناسی کانون های گرد و غبار داخلی با کمترین وزش باد شرقی فعال می شوند.

وی با تاکید بر فعال شدن کانون های گرد و غبار در شرق استان، تصریح کرد: کانون های مستعد گرد و غبار که در حال حاضر در شرایط بحرانی قرار گرفته دشت مسیله و اطراف دریاچه نمک و دشت سراچه است که در چند روز اخیر از فعالترین کانون های داخلی بودند.

بهشتی پور تأکید کرد: متأسفانه بر اساس گزارش های هواشناسی و تصاویر ماهواره ای دریاچه نمک در آستانه بروز گرد و غبار است.

مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم با بیان این که مسئولین استانی باید به دنبال تخصیص حق آبه های محیط زیستی باشند عنوان کرد: یکی از اقدامات برای جلوگیری از نفوذ پدیده گرد و غبار و همچنین تثبیت شن های روان در مناطق بیابانی و رودخانه ها و تالاب هایی که خشک شدن، استفاده از روش مالچ پاشی می باشد که این روش خود یکی از معضلات محیط زیستی است که می تواند منجر به از بین رفتن گونه های گیاهی و جانوری شود لذا باید به عنوان راهکاری موقت و محدود مورد استفاده قرار بگیرد.

بهشتی پور یکی از راهکار های مناسب در کنترل کانون های مستعد گرد و غبار را درختکاری و کاشت نهال عنوان کرد و گفت: کاشت نهال در این مناطق با توجه به بودجه های محدود اداره کل منابع طبیعی و از طرفی کمبود منابع آبی با محدودیت مواجه است.

مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یکی از مهم ترین راهکارها را تأمین حق آبه های محیط زیستی استان دانست و ادامه داد: وزارت نیرو ۱۵۴ میلیون متر مکعب را به عنوان حق آبه دریاچه نمک مصوب کرد که از این میزان، تخصیص حق آبه نزدیک به صفر بود و میزان مختصری از سد الغدیر و سد ۱۵ خرداد در سال پربارش روان سازی کردند.

بهشتی پور با بیان این که بحران دریاچه نمک باید در سطح ملی پیگیری شود، اضافه کرد: بحران دریاچه نمک در بازدید معاون تالاب های سازمان محیط زیست کشور و به عنوان یکی از پروژه های مهم در سفر ریاست جمهور مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان ادامه داد: در صورت فعال شدن دریاچه نمک به عنوان یک کانون گرد و غبار ۲۵ درصد از جمعیت مرکز کشور و به ویژه پایتخت تحت تاثیر قرار می گیرند و علاوه بر به خطر افتادن سلامت عمومی مردم، آسیب های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زیادی را به دنبال دارد.

بهشتی پور در ادامه بیان کرد: در خصوص مسئله دریاچه ارومیه پروژه هایی تعریف شد که به صورت موقت اتفاقات خوبی را رقم زد این در حالی است که دریاچه نمک به لحاظ وضعیت بحرانی از دریاچه ارومیه جلوتر است اما کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به این که از ابتدای سال جاری تا امروز ۷ روز پاک داشتیم، تصریح کرد: تقریبا تمام روزهای تیرماه تا امروز در شرایط ناسالم قرار داشته است.

بهشتی پور با بیان این که ادامه دار شدن روند کنونی شرایط نامطلوبی را ایجاد خواهد کرد، اظهار کرد: مسئولین استانی در حال پیگیری برای کنترل شرایط کنونی هستند اما خشکسالی مشکلات را بیشتر کرده است.

بهشتی پور در پایان ابراز کرد: اداره کل حفاظت از محیط زیست استان و استانداری نامه نگاری ها زیادی را در جهت آگاهی مسئولین ملی انجام دادند لذا پیگیری ها به شدت در حال انجام است و امیدواریم اتفاقات خوبی رقم بخورد.

در سطح استان قم ۳۰ هزار هکتار کانون مستعد و فعال وجود دارد که ۱۲ هزار تن گرد و غبار به صورت سالانه تولید و در سطح استان و شهرهای پیرامون توزیع می کنند.

گفتنی است؛ از ابتدای امسال فقط هفت روز پاک در قم ثبت شده است.