قیمت محصولات پروتئینی در قم چقدر بالا رفته است؟

رئیس اتحادیه عرضه کنندگان تولیدات پروتئینی با اشاره به این که قیمت ها نسبت به ماه گذشته تقریبا ثابت بوده، تصریح کرد: افزایش قیمت گوشت قرمز با توجه به عید قربان طبیعی بوده و تا آخر هفته قیمت ها به روال عادی باز خواهد گشت.

رئیس اتحادیه عرضه کنندگان تولیدات پروتئینی با اشاره به این که قیمت ها نسبت به ماه گذشته تقریبا ثابت بوده، تصریح کرد: افزایش قیمت گوشت قرمز با توجه به عید قربان طبیعی بوده و تا آخر هفته قیمت ها به روال عادی باز خواهد گشت.

حسن رئیس میرزایی رئیس اتحادیه عرضه کنندگان تولیدات پروتئینی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به تفاوت قیمت گوشت قرمز بره، میش بیان کرد: هر شقه گوشت بره با دنبه ۱۶۰ هزار تومان و هر شقه گوشت بره بدون دنبه ۱۷۰ هزار تومان و هر شقه گوشت میش ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان است.

رئیس میرزایی ادامه داد: به تفکیک هر کیلو ران بره ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار تومان، هر کیلو سردست بره۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار تومان، هر کیلو راسته با استخوان ۱۷۰ هزار تومان و هر کیلو گوشت گوساله ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار تومان به

رئیس اتحادیه عرضه کنندگان تولیدات پروتئینی با بیان این که مرغ در کشتارگاه به قیمت ۵۲ هزار ۵۰۰  تومان در اختیار اتحادیه به عنوان توزیع کننده در بین فروشگاه های سطح  قرار می گیرد، ادامه داد: مرغ در خرده فروشی ها مرغ به قیمت ۵۵ تا ۵۶ هزار تومان به دست مشتری می رسد.

رئیس میرزایی در خصوص قیمت ماهی در بازار اضافه کرد: با توجه به انواع ماهی قیمت های مختلفی وجود دارد اما به طور کلی میانگین قیمت ماهی در بازار ۷۵ هزار تومان است.

رئیس اتحادیه عرضه کنندگان تولیدات پروتئینی با بیان این که تخم مرغ در مرغداری به قیمت ۳۵ و ۵۰۰ تومان عرضه می شود و با قیمت تمام شده ۳۷ هزار تومان به دست به فروشندگان می رسد، اظهار کرد: هر شانه تخم مرغ در فروشگاه های سطح شهر به قیمت ۳۹ هزار تومان به فروش می رسد.

رئیس میرزایی در ادامه با تاکید بر این که توزیع کننده محصولات پروتئینی هستیم و قیمت گذاری در حیطه وظایف ما نیست، اضافه کرد: نسبت به گذشته قدرت خرید مردم تا حدودی کاهش پیدا کرده اما در عید قربان شاهد افزایش خرید توسط مردم بودیم.

رئیس اتحادیه عرضه کنندگان تولیدات پروتئینی با اشاره به این که قیمت ها نسبت به ماه گذشته تقریبا ثابت بوده، تصریح کرد: افزایش قیمت گوشت قرمز با توجه به عید قربان طبیعی بوده و تا آخر هفته قیمت ها به روال عادی باز خواهد گشت.

رئیس میرزایی عنوان کرد: با وجود قیمت بالای نهاده ها اما قیمت گوشت قرمز افزایش پیدا نکرده و این ضرر فقط متوجه دامداران است.