مدیرکل حقوقی شهرداری قم پاسخ داد:

کاهش اختلافات میان مردم و شهرداری‌ چگونه محقق می شود؟

مدیرکل حقوقی شهرداری قم با تأکید بر حفظ حقوق شهروندان و شهرداری در قراردادهای حقوقی گفت: باید تلاش کنیم علم مردم را نسبت به قوانین و حقوق شهروندی که دارند، افزایش دهیم تا به وظایفی که ما نسبت به آن‌ها داشته و به بالعکس آگاه شوند.

مدیرکل حقوقی شهرداری قم با تأکید بر حفظ حقوق شهروندان و شهرداری در قراردادهای حقوقی گفت: باید تلاش کنیم علم مردم را نسبت به قوانین و حقوق شهروندی که دارند، افزایش دهیم تا به وظایفی که ما نسبت به آن‌ها داشته و به بالعکس آگاه شوند.

سید محمد ابراهیمی در گفتگو با شهرنیوز، با تأکید بر حفظ حقوق شهروندان و شهرداری در  قراردادهای حقوقی اظهار داشت: قصد و هدف اداره حقوقی امضا قراردادهایی با کمترین آسیب برای شهروندان و شهرداری است.

وی مهم‌ترین دغدغه شهرداری را به حداقل رساندن پرونده‌های حقوقی عنوان کرد و افزود: اداره حقوقی در ارتباط با مردم نیز  همین دغدغه را داشته و تلاش می‌کند با ایجاد آگاهی‌های لازم، آن‌ها را نسبت به حقوق خود مطلع کند.

مدیرکل حقوقی شهرداری قم، افزایش علم و آگاهی مردم را عامل مهمی در کاهش تنش‌های حقوقی بین مردم و شهرداری دانست و ابراز کرد: باید تلاش کنیم علم مردم را نسبت به قوانین و حقوق شهروندی که دارند، افزایش دهیم تا به وظایفی که ما نسبت به آن‌ها داشته و به بالعکس آگاه شوند.

وی در پایان تأکید کرد: در صورت تشکیل پرونده حقوقی، به موارد اختلافی در کمترین زمان رسیدگی شده و تلاش می‌شود در گام نخست بدون مراجعه به مراجع قانونی و قضایی مسئله حل شود.