مدیر منطقه شش شهرداری خبر داد:

اجرای ۵۰ درصد پروژه لوله‌گذاری حریم ریل خیابان امامزاده ابراهیم(ع) قم

مدیر منطقه شش شهرداری قم از اجرای 50 درصد پروژه لوله‌گذاری حریم ریل و پل روگذر خیابان امامزاده ابراهیم(ع) به‌منظور هدایت آب‌های سطحی خبر داد.

مدیر منطقه شش شهرداری قم از اجرای 50 درصد پروژه لوله‌گذاری حریم ریل و پل روگذر خیابان امامزاده ابراهیم(ع) به‌منظور هدایت آب‌های سطحی خبر داد.

احمد ترکمن در گفتگو با شهرنیوز، یکی از پروژه‌های مهم منطقه شش شهرداری را جمع‌آوری آب‌های سطحی عنوان کرد و اظهار داشت: تا امروز بخش مهمی از پروژه‌های تعریف‌شده در این حوزه در منطقه ۶ انجام‌شده است.

وی از اجرای ۵۰ درصد پروژه لوله‌گذاری حریم ریل و پل روگذر خیابان امامزاده ابراهیم(ع) خبر داد و افزود: ۵۰ درصد این پروژه که در راستای جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی در حال اجرا است، انجام‌شده و امیدواریم تا قبل از آغاز فصل بارندگی‌ها این پروژه را تکمیل کنیم.

مدیر منطقه شش شهرداری قم تصریح کرد: در حال حاضر حفر، رگلاژ و ریل‌گذاری بخشی از مسیر انجام‌شده و تا هفته آینده دریچه‌ها نیز نصب می‌شود و منتظر تحویل دریچه‌ها از کارگاه بتن‌ریزی هستیم تا ۵۰ درصد پروژه تکمیل شود.

وی با تشکر از همکاری اهالی محل تصریح کرد: برای حل مشکلات آب‌های سطحی در این منطقه مواردی لوله‌گذاری شده و در مواردی نیز انهار اصلاح‌شده است که امیدواریم تا قبل از آغاز فصل بارندگی مشکلات این حوزه حل شود.