رئيس پليس راه استان قم اظهار کرد:

نقش پر رنگ خطاهای انسانی در تصادفات

رئيس پليس راه استان قم بیشترین سهم تصادفات و عواقب آن را مربوط به خطاهای انسانی دانست.

رئيس پليس راه استان قم بیشترین سهم تصادفات و عواقب آن را مربوط به خطاهای انسانی دانست.

سرهنگ مختار پناهی گفت: بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهند که بیشترین عامل تصادفات و خسارت های  ناشی از آن به دلیل خطای انسانی به وقوع می‌پیوندند، این اعمال و رفتار ناصحیح از نداشتن تجربه و مهارت کافی و فقدان فرهنگ ترافیکی ناشی می‌شود.

به گفته او در کشور‌های پیشرفته به دلیل اینکه وسایل نقلیه به تدریج تکامل پیدا کرده‌اند، از همان ابتدا نوعی تعلیم و تربیت برای استفاده از آن وسایل در نظر گرفته شده و تعلیمات مربوط به این رفتار جزء آموزش‌های اجتماعی و اخلاقی آن جوامع به حساب آمده است و این آموزش‌ها همواره تدوام دارند زیرا که ضرورت این آموزش‌ها و استمرار آن برای تمامی اقشار جامعه احساس می‌شود.

رئیس پلیس راه استان گفت: در کشور ما نیز برای پیشگیری از مشکلات اجتماعی ناشی از وجود و استفاده از خودرو باید رفتار افرادی که از این وسیله استفاده می‌کنند یا با آن مواجه می‌شوند مورد ارزیابی قرار گیرد و فرهنگ بهره گیری از وسایل نقلیه ارتقا یابد.

او می گوید:به طور کلی باید ذکر کرد که برای جلوگیری از ضایعات و خسارات ناشی از تصادفات رانندگی و زیان‌های عظیم مادی و معنوی و معضلات رفت و آمد، بدون از دست دادن فرصت اقداماتی قاطع و پیگیر انجام شود که سرلوحه تمامی این اقدامات همانا آموزش است، بنابراین باید در همین راستا به امنیت ترافیکی کشور بها داده شود و برای حفظ سرمایه‌های حیاتی مادی و معنوی جامعه که لازم است برای امور زیر بنایی و اساسی صرف شوند، اقدامات قاطعی انجام گیرند.

رئیس پلیس راه استان قم گفت: به عبارت دیگر، با توجه به تعداد بیسوادان و کم سوادان و پایین بودن سرانه مطالعه، فراگیر بودن رادیو و تلویزیون، می‌تواند فرصتی استثنایی و کم نظیر، در جهت گسترش برنامه‌های آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی در این رسانه‌ها باشد.

به گفته سرهنگ پناهی در حال حاضر وظیفه سنگین و خطیر نهاد‌ها و سازمان‌هایی، چون آموزش و پرورش، آموزش عالی، صدا وسیما و دیگر رسانه‌های ارتباط جمعی، پلیس راه و راهنمایی و رانندگی بطور کامل مشهود و مشخص بوده و در کوتاه مدت نقش رسانه‌های ارتباط جمعی، به خصوص تلویزیون به لحاظ برد و مقبولیت گسترده آن در جامعه در این زمینه دارای اهمیت و ارزشی بسیار والا و غیرقابل انکار است.