سهم۶/۶درصدی شهرستان کهک از بودجه استان قم

در جلسه شورای برنامه و بودجه کهک ۴۰۲ میلیارد ریال از بودجه استان قم به این شهرستان اختصاص یافت.

در جلسه شورای برنامه و بودجه کهک ۴۰۲ میلیارد ریال از بودجه استان قم به این شهرستان اختصاص یافت.

نخستین جلسه شورای بودجه و برنامه ریزی شهرستان کهک باحضور گلچین فرماندار شهرستان و معاونین سازمان بودجه و برنامه ریزی استان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی شهرستان کهک در محل سالن جلسات فرمانداری شهرستان کهک برگزار شد.

در این جلسه ۴۰۲ میلیارد ریال معادل ۶/۶درصد از بودجه استان از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و قانون استفاده متوازن از امکانات کشور به طرح‌های حوزه عمرانی، بهداشتی، زیرساختی و فرهنگی ۹ دستگاه اجرایی این شهرستان تخصیص یافت.