مصوبه آزمایشگاه مرکزی تشخیص بیماری های دامی استان به کجا رسید؟

سرپرست دامپزشکی استان قم اظهار کرد: اعتبارات مصوب سفر ریاست ‌جمهوری در حوزه دام‌پزشکی ده میلیارد ریال بوده و تمام اعتبار آن تخصیص داده شده است.

سرپرست دامپزشکی استان قم اظهار کرد: اعتبارات مصوب سفر ریاست ‌جمهوری در حوزه دام‌پزشکی ده میلیارد ریال بوده و تمام اعتبار آن تخصیص داده شده است.

رئیس جمهور در سفر اخیر خود به استان، ۱۴۸ مصوبه در حوزه های مختلف برای قم تعیین کرد که اجرای آنها می تواند نقش مهمی در بالندگی استان قم در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی داشته باشد.

با توجه به اهمیت سلامت و کیفیت محصولات دامی در راستای حفظ سلامت انسان به ویژه در استان قم به عنوان استان دام خیز یکی از این مصوبات در حوزه تکمیل و تجهیز آزمایشگاه مرکزی تشخیص بیماری های دامی استان بوده که باید دید تا چه میزان اعتبارات مصوب تخصیص یافته و پروژه در چه مرحله ای از بهره برداری قرار دارد.

دکتر حسن توحیدی مهر سرپرست دامپزشکی استان قم در گفتگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به این که آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی استان جزء مصوبات سفر مقام معظم رهبری بوده که عملیات احداث آن از سال 91 آغاز و در سال 94 به بهره برداری رسیده است، بیان کرد: این آزمایشگاه دارای بخش های مختلف آزمایشات سرولوژی دام و طیور، الایزا، آزمایشات شیمی مواد غذایی، آزمایشات میکروبی مواد غذایی، آزمایشات انگلی و میکروبی، نمونه های مرضی و آزمایشات  PCR (آزمایش مولکولی ) می باشد.

سرپرست دامپزشکی استان قم یادآور شد: آزمایشگاه مذکور بعنوان آزمایشگاه حاکمیتی تلقی شده و نتایج آزمایشات آن ملاک عمل قضاوت در تشخیص های حاکمیتی از قبیل بیماری بروسلوز ، آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، آزمایشات ترخیص و صادرات فرآورده های خام دامی، کنترل کیفی شیر و تشخیص انواع بیماری های دام و طیور و آبزیان و زنبور عسل و قضاوت در خصوص مصرف فرآورده های توقیفی ملاک عمل بخش های فنی می باشد.

توحیدی مهر ادامه داد: آزمایشگاه مرکزی همچنین وظیفه نظارت و ممیزی از آزمایشگاه های بخش خصوصی دامپزشکی را نیز بر عهده دارد و هر 6 ماه یکبار آزمایشگاه های بخش خصوصی استان را ممیزی نموده و در صورت تأیید اجازه فعالیت به آزمایشگاه های فوق بالاخص آزمایشگاه های همکار دامپزشکی را می دهد.

سرپرست دامپزشکی استان قم اظهار کرد: اعتبارات مصوب سفر ریاست ‌جمهوری در حوزه دام‌پزشکی ده میلیارد ریال بوده و تمام اعتبار آن تخصیص داده شده است.

توحیدی مهر ادامه داد: مصوبات سفر ریاست جمهوری در حوزه دامپزشکی صرفا در زمینه تکمیل آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی استان بوده است.

سرپرست دامپزشکی استان قم با اشاره به فعال بودن آزمایشگاه مرکزی تشخیص بیماری های دامی قبل از سفر ریاست جمهوری عنوان کرد: آزمایشگاه قبل از اختصاص بودجه در حال فعالیت بوده ولی قسمتی از پروژه آزمایشگاه که شامل قسمت های اداری آزمایشگاه می باشد بعلت کمبود اعتبارات تکمیل نشده بود که حدودا 10% پروژه بود و با تخصیص اعتبارات سفر ریاست محترم جمهوری 150متر مربع فضای اداری در قالب یک طبقه بخش اداری مد نظر قرار گرفت و عملیات احداث پروژه با توجه به بازدید های مهندس ناظر به زودی آغاز خواهد شد.