معاون استاندار قم تاکید کرد؛

پلمب و پر کردن چاه‌های غیرمجاز در استان قم

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم گفت: شرکت آب منطقه‌ای استان قم با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول می‌بایست نسبت به پلمب و پر کردن چاه‌های غیرمجاز در استان قم اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم گفت: شرکت آب منطقه‌ای استان قم با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول می‌بایست نسبت به پلمب و پر کردن چاه‌های غیرمجاز در استان قم اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی استانداری قم، ابراهیم معتمدی عصر پنجشنبه در بیست و پنجمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان قم و نهمین جلسه کمیته استانی سازگاری با کم‌آبی اظهار داشت: استفاده از پساب می‌بایست طبق ضوابط و قانونمند باشد و سازمان جهاد کشاورزی استان قم باید لیستی از چاه‌های مجاز به استفاده از پساب را به آب منطقه‌ای ارسال کند.

وی ابراز داشت: افرادی که به صورت غیر قانونی از پساب استفاده می‌کنند می‌بایست شناسایی شده و با آنها برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

وی افزود: صرفه جویی در مصرف انرژی در استان قم ضرورت دارد و در این راستا شرکت توزیع برق استان با همکاری جهاد کشاورزی قم با تغییر منصوبات چاه‌ها طبق مجوزهای صادره از طرف آب منطقه‌ای، نسبت به صرفه‌جویی برق در بخش کشاورزی اقدام کنند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های مسئول نیز موظف هستند با تأمین اعتبار لازم، ضمن تشویق کشاورزان به منظور استفاده از کنتورهای هوشمند، برای تغییر منصوبات تا پایان سال مالی آینده اقدامات لازم را انجام دهند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم ادامه داد: شرکت آب منطقه‌ای استان قم با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول می‌بایست نسبت به پلمب و پر کردن چاه‌های غیرمجاز در استان قم اقدام کنند.