مدیر عامل شرکت توزیع برق استان قم:

برق ۸۰ مشترک پرمصرف خانگی در قم قطع شد

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان قم از قطع برق ۸۰ مشترک خانگی که نسبت به اخطارها بی توجه بودند خبر داد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان قم از قطع برق ۸۰ مشترک خانگی که نسبت به اخطارها بی توجه بودند خبر داد.

مهدی آهنین پنجه عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بخش‌های مختلف از جمله خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی از طریق کنتورهای هوشمند فهام و سامانه پایش به صورت دقیق رصد می‌شوند.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان قم بیان داشت: مشترکین پرمصرف حتی در بخش خانگی نیز میزان مصرف آنان رصد می‌شود و آن دسته از مشترکین خانگی که دو برابر الگو، برق مصرف می‌کنند از جمله مشترکان پرمصرف به شمار می‌روند.

وی عنوان داشت: برق ۸۰ مشترک پرمصرف خانگی که نسبت به اخطارها یی توجه بودند از طریق کنتورهای فهام و از راه دور قطع شد.

آهنین پنجه ابراز داشت: با توجه به گرمای هوای قم و با برنامه ریزی صورت گرفته روزانه بین ۸۵ تا ۱۲۰ مگاوات مدیریت پیک بار صورت می‌گیرد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان قم ابراز داشت: همکاری بخش‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی و اداری و همچنین صرفه جویی مشترکان خانگی موجب شد؛ تاکنون نسبت به سال قبل خاموشی گسترده نداشته باشیم.