مدیرکل مدیریت بحران استان اظهار کرد:

تأکید بر لزوم ایمنی ساختمان‌های تجاری و مسکونی

مدیرکل مدیریت بحران استان قم گفت: توسعه شهری و افزایش ساختمان‌های مرتفع و بلندمرتبه در سطح شهر قم چالش‌های ایمنی و امداد و نجات را بیشتر کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان قم گفت: توسعه شهری و افزایش ساختمان‌های مرتفع و بلندمرتبه در سطح شهر قم چالش‌های ایمنی و امداد و نجات را بیشتر کرده است.

به گزارش شهرنیوز، محسن اروجی در حاشیه اجرای مانور عملیاتی امداد و نجات و اطفاء حریق در ارتفاع با اشاره به ضرورت ایمنی ساختمان و مجتمع‌های تجاری و مسکونی شهر، اظهار داشت: اگرچه مطابق با قوانین و مقررات، ساختمان‌های بلندمرتبه باید سیستم‌های بروز اعلام و اطفا حریق داشته و امکان لازم برای تخلیه اضطراری برای ساکنین فراهم کنند، اما ضعف‌هایی مانند عدم نگهداری مطلوب و از کار افتادن سیستم‌ها باعث شده که در مواقع اضطراری سازمان آتش‌نشانی شهرداری قم به‌صورت مستقیم وارد عمل شود.
مدیرکل مدیریت بحران استان قم گفت: توسعه شهری و افزایش ساختمان‌های مرتفع و بلندمرتبه در سطح شهر قم چالش‌های ایمنی و امداد و نجات را بیشتر کرده است.
وی با اشاره به برگزاری مانور عملیاتی در یک برجه بلندمرتبه در حال ساخت قم، ابراز کرد: در این مانور عملیاتی که در طبقه ۱۱ این برج ۱۶ طبقه انجام گرفت، ضمن انجام آموزش و مانور اطفا حریق محدود کارکنان کارگاه، عملیات اطفا حریق در ارتفاع از دو جبهه انجام شد.