مدیر منطقه سه شهرداری خبر داد:

هزینه ۳۰ میلیارد تومانی احداث مجموعه ورزشی شهیدان شاطری منطقه ۳ قم

مدیر منطقه سه شهرداری قم، افزایش سرانه‌های فرهنگی ورزشی را از نیازهای مهم منطقه دانست و گفت: 30 میلیارد تومان برای احداث مجموعه فرهنگی ورزشی شهیدان شاطری هزینه شده است.

مدیر منطقه سه شهرداری قم، افزایش سرانه‌های فرهنگی ورزشی را از نیازهای مهم منطقه دانست و گفت: 30 میلیارد تومان برای احداث مجموعه فرهنگی ورزشی شهیدان شاطری هزینه شده است.

مهرداد روحانی وزیری در گفت‌وگو با خبرنگار شهرنیوز، با اشاره به افتتاح چند طرح شهری در سطح منطقه سه شهر قم، اظهار داشت: ساماندهی ورودی شهید بادیان به همراه مجموعه فرهنگی ورزشی شهیدان شاطری دو پروژه مهم تازه به بهره‌برداری رسیده منطقه است.

وی با اشاره به ویژگی‌های مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شاطری خاطرنشان کرد: کلنگ این پروژه سال ۹۸ به زمین زده شد، اما به دلیل شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه به خاطر بیماری کرونا حدود دو سال با وقفه روبه‌رو شد.

مدیر منطقه سه شهرداری قم ادامه داد: مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شاطری در زیربنایی به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع شامل ۱۲۰۰ متر پروژه اصلی با ۹۰۰ مترمربع سالن ورزشی به اجرا درآمده است.

وی با اشاره به اصول دقیق فنی مهندسی به کار رفته در پروژه، اضافه کرد: در این مجموعه فرهنگی ورزشی ۳۰۰ مترمربع برای سالن بدن‌سازی، نمازخانه و ورزش‌های رزمی اختصاص‌یافته است.

روحانی وزیری بابیان اینکه ۲۵۰ جایگاه تماشاگران در قالب این پروژه احداث‌شده است، تصریح کرد: نصب و جانمایی دو دستگاه هواساز مدرن، ۱۰۰ نورافکن به همراه کپسول‌های آتش‌نشانی بخشی از تجهیزات بکار رفته در این سالن ورزشی است.

وی افزایش سرانه‌های فرهنگی ورزشی را از نیازهای مهم منطقه دانست و گفت: ۳۰ میلیارد تومان برای احداث مجموعه فرهنگی ورزشی شهیدان شاطری هزینه شده است.

مدیر منطقه سه شهرداری قم در ادامه ساماندهی ورودی شهر قم از سمت عوارضی کاشان را موردتوجه قرار داد و خاطرنشان کرد: برای ساماندهی محور شهید بادیان ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار بکار رفته است.

وی ادامه داد: در این طرح ۱۵ هزار مترمربع زیرسازی و ۵ هزار تن توزیع آسفالت انجام‌گرفته شده و این پروژه در یک بازده زمانی ۹ ماهه به بهره‌برداری رسید.