۸۵۰ مجوز صنفی در قم صادر شد

رئیس سازمان صمت قم از صدور ۸۵۰ مجوز صنفی با اشتغال زایی برای بیش از ۲ هزار نفر در سه ماه نخست امسال خبر داد.

رئیس سازمان صمت قم از صدور ۸۵۰ مجوز صنفی با اشتغال زایی برای بیش از ۲ هزار نفر در سه ماه نخست امسال خبر داد.

اکبر ابدالی گفت: از ابتدای امسال‌ تا پایان خردادماه ۸۵۰ مجوز فعالیت صنفی در رشته‌های تولیدی و فنی و همچنین توزیعی و خدماتی در  استان  قم صادر شده است.

به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم  با صدور این تعداد مجوز صنفی برای ۲ هزار و ۱۲۵ نفر در بخش‌های تولیدی، فنی، توزیعی و خدماتی فرصت شغلی ایجاد شده است.

او می گوید: درحال حاضر در مجموع تعداد ۴۲ هزار و ۵۶ واحد صنفی مجوزدار در استان قم موجود است که ۲۵ هزار و ۳۸ مورد آن توزیعی و خدماتی و ۱۷ هزار و ۱۸ مورد آن واحد تولیدی و فنی است.