با حکم دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور:

«مهدی توکلیان» سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم شد

دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، با صدور حکمی ضمن تقدیر از سجاد عمرانی سرپرست سابق اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم، مهدی توکلیان را به سرپرستی این اداره کل منصوب کرد.

دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، با صدور حکمی ضمن تقدیر از سجاد عمرانی سرپرست سابق اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم، مهدی توکلیان را به سرپرستی این اداره کل منصوب کرد.

به گزارش  مهر، مهدی رمضانی دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، مهدی توکلیان را به عنوان سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم منصوب کرد.

در متن حکم دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور خطاب به مهدی توکلیان آمده است:

نظر به تعهد و سوابق جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان «سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی و رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانه های عمومی استان قم» تعیین می‌شوید.

لازم است از زحمات شما در مدت تصدی اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل و از جناب آقای سجاد عمرانی در مدت سرپرستی اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم تشکر نماید.

بی گمان، رسالت دینی، انقلابی و ملی همه مدیران فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی، حفظ پویایی و پایایی آرمان‌ها و نگهبانی هوشیارانه و عالمانه از آنهاست. انجام این وظیفه خطیر و دلپذیر، به ویژه در نهاد کتابخانه های عمومی کشور در قامت یک واجب فرهنگی جلوه گر است.

امید است در سایه توجهات ذات باری تعالی و بهره مندی از همکاری و همدلی با مقامات استان، اعضای محترم انجمن‌ها و همکاران گرامی در تحقق اهداف و سیاست‌های توسعه کمی و کیفی کتابخانه های عمومی کشور و اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق و مؤید باشید.