عضو هیئت علمی دانشگاه مفید:

نابرابری درآمدی میان شهر و روستا افزایش یافت

یوسفی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید با اشاره به گزارش مرکز آمار، گفت: تفاوت شش درصدی تورم در دهک اول و دهم طی تیرماه از فشار بیشتر بر اقشار آسیب‌پذیر و نابرابری درآمدی خبر می‌دهد.

یوسفی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید با اشاره به گزارش مرکز آمار، گفت: تفاوت شش درصدی تورم در دهک اول و دهم طی تیرماه از فشار بیشتر بر اقشار آسیب‌پذیر و نابرابری درآمدی خبر می‌دهد.

حجت الاسلام محمدرضا یوسفی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به گزارش «شاخص قیمت مصرف کننده – تیرماه ۱۴۰۲» که اول مردادماه توسط مرکز آمار ایران منتشر شد، گفت: تورم نقطه به نقطه تیرماه ۵۴ درصد بود که بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای از سال ۷۵ تاکنون بوده است.

وی با بیان اینکه نرخ تورم مناطق روستایی با ۶۱ درصد در مقایسه با نرخ تورم شهری با ۵۳ درصد، حکایت از شکاف تورم شهر و روستا کرده و بیان کننده گسترش نابرابری شهر و روستاست، افزود: به علاوه از آنجا که مناطق روستایی از مناطق کم برخوردار محسوب می‌شوند، گسترش و شدت فقر در مناطق روستایی را نیز بیان می‌کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه در میان دوازده گروه کالایی، تورم خوراکی‌ها با ۸۶ درصد بالاترین نرخ تورم است، تصریح کرد: از آنجا که سهم خوراکی‌ها در گروه‌های کم درآمد بیشتر است، بالا بودن این نرخ به معنای گسترش فقر و فشار بیشتر بر دهک‌های پایینی و مناطق محروم و کم برخوردار است.

وی افزود: نکته دیگر، تفاوت نرخ تورم دو دهک بالایی و پایینی جامعه است. تورم در دهک اول ۴۵ درصد و در دهک دهم ۳۹ درصد است که باز از فشار بیشتر بر اقشار آسیب‌پذیر و نابرابری درآمدی بیشتر در جامعه خبر می‌دهد.

گسترش فقر و نابرابری موجب تضعیف طبقه متوسط در جامعه خواهد شد

یوسفی با بیان اینکه بر اساس داده‌های یاد شده، نابرابری درآمدی، نابرابری منطقه‌ای و نابرابری میان شهر و روستا در این دوره زمانی افزایش یافته است، گفت: همچنین فقر، گسترده‌تر و عمیق‌تر شده است. به لحاظ اجتماعی، گسترش فقر و نابرابری موجب تضعیف طبقه متوسط در جامعه خواهد شد. از آنجا که قشر متوسط، موجب تعادل جامعه شده و مانع رفتارهای اجتماعی هیجانی است؛ تضعیف این قشر و غلتیدن آنان در دامان فقر و به ویژه فقر ذهنی، بستر کنش‌های تند اجتماعی خواهد شد.

مسیر تورم در ماه‌های آینده تابعی از رشد نرخ ارز، کسری بودجه دولت، شدت سرایت نرخ تورم گروه کالاهای خوراکی به یازده گروه دیگر و دوره زمانی اثرگذاری آن و در نهایت انتظارات تورمی است

وی اظهار کرد: نکته‌ای در این گزارش، نیازمند تفسیر است. نرخ تورم تیرماه نسبت به ماه قبل، ۴.۶ درصد رشد داشته است در حالی که نرخ تورم خردادماه نسبت به ماه قبل، ۱۲.۲ بوده است؛ بنابراین نرخ تورم تیرماه ۷.۶ کمتر از نرخ تورم خرداد بوده است. برخی این نکته را علامت روند کاهنده تورم در کشور و شاهدی بر درستی شوک قیمتی می‌دانند، اما چنین نیست. زیرا اولاً با یک ماه نمی‌توان چنین قضاوتی داشت و ثانیاً افزایش یک‌باره شوک نمی‌تواند در ماه‌های بعد به همان میزان تداوم داشته باشد؛ زیرا مهمترین اقلام رشد به گروه خوراکی‌ها برمی‌گردد که در ماه خرداد برای مناطق شهری ۲۵.۱ بوده و در تیرماه به ۵.۶ رسیده است. در حالی که تورم غیر خوراکی‌ها برای دو ماه یادشده به ترتیب ۴.۲ و ۳.۸ بوده است یعنی غیر خوراکی‌ها روند کاهنده محسوسی نداشته‌اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید در ادامه افزود: از سوی دیگر، با توجه به شوک ماه قبل، نباید انتظار تداوم با همان نرخ در ماه بعد را داشت. بلکه مسیر تورم در ماه‌های آینده تابعی از رشد نرخ ارز، کسری بودجه دولت، شدت سرایت نرخ تورم گروه کالاهای خوراکی به یازده گروه دیگر و دوره زمانی اثرگذاری آن و در نهایت انتظارات تورمی خواهد بود.

وی در پایان گفت: بنابراین مناسب است تا دولت به ویژه بر مدیریت کسری بودجه و نرخ ارز اهتمام ورزد تا بتواند تورم را کنترل کند.