جناب استاندار با این گره چه کردید؟آقای شهردار یه کم بیا این وَرِ بازار!!

مشدعباس:مملی بابا یادت باشه رفتی بیرون یه شیشه اَ این زیتون وَرپَریده ها برام بیگیری . با آبگوشت قُنَبیت می چسبه!!

مشدعباس:مملی بابا یادت باشه رفتی بیرون یه شیشه اَ این زیتون وَرپَریده ها برام بیگیری . با آبگوشت قُنَبیت می چسبه!!

مملی: خخخخخخخ. ورپریده دیگه چی چیه بابا !!؟؟ زیتون پرورده منظورته ؟؟!!!

مشدعباس: خوب همون که تو میگی !!! حال دیگه توم به ما بخند بالاخره ما مث تو سیفید سیاه که نخونده ایم .یکی نبود زمان بچگی ما دو زار بزاره کَف دستمون ؛ یِکیُم بزنه درِ …….نمون  راهی مدرسه مون بکنه یُخده سوات یاد بیگیریم امروز این واون مسخرمون نکنن!!!اون زمان مِث امروز نبود که بچه تا سی سالش میشه دستش تو جیب پدر ومادرش باشه !!!شش هف  سالت که میشد باید کار میکردی !! خیلی به سوات گیری نمیدادن.حال چرا رختات پر گِل وشِل شده ؟؟ !!!این چه اوضاعیه ؟

مملی: جلو امامزاده موسی مبرقع با موتول خوردم زمین .یه کم  که بارندگی میشه این وضع واوضاع درست میشه!!!ده یازده ساله اینجارو به هم زدن هنوز مردم ویلون وسیلون وسرگردون هَسَّن !!

مشد عباس:حال برو رخت ولباست ُ دَگِش کن .

مملی: دگش چی چیه؟؟خوب بگو عوض کن باب عباس به زبون هفتاد سال پیش حرف میزنی !!؟؟

مشدعباس : برو حال نمیخواد به من ایراد بکنی برو بَچَه !!حال چرا این جارو تمومش نمیکنن بره!!!؟؟ بعد ده سال هنو هیچی!!!؟؟

مملی:بابا دست به دلم نزار !!! تا حرف میزنی میگن بودجه لا موجود!! یکی نیس بگه چطور میلیارد میلیارد پول این شهر رو ریختید تو رود خونه باصطلاح مونوریل درست کنید هنوزم هیچ!!! ؟؟بابا شهری که هنوز چهارتا خیابون دُرُستُ وحسابی نداره .اینهمه نیاز واجب تر داره مونوریل میخواست چکار ؟!!! یارو نون نداشت بخوره به قولی تا نافش گُسنِه بود دنبال ادکلن چارلی میگشت بخره این حکایت این شهرو مونوریلشه!!!چهل اخترون از قدیمی ترین محلات این شهر ومرکز قیام پونزده خرداد چهل ودو این باید باشه وضعش!!؟؟؟تا تکلم میکنی میگن بودجه نیس ؟!! آقای استاندار محترم ؛جناب شهردار چرا یه روز نمیایید بین این مردم حرفشون رو بشنوید؟؟!! مگر اینجا شهر قم نیست؟!!! آقای شهردار اگر این طرح تو منطقه چهار بود این طور رو زمین میموند ؟؟ چطور امکانات به اون سمت سوق داده میشه ؟؟!!! اینا درد این شهره!! چطور تقاطع پونزده خردادشهید صادقی شش ماهه قراره چراغش هوشمند بشه ونشد ؟؟!!! بنده به ضرس قاطع میگم اگر تو منطقه چهار بود ویا هر جای دیگه این شهر الان درست شده بود!!؟ شده عین فلسطین . بومی های قم تو این شهر شدن اضافی و غریب!!!!؟؟؟؟؟!!!!

مشدعباس : ضرت قاطعشُ نمدونم ولی اگر اون طرفا بود رو زمین نمیموند اینطوری!!!!

مملی: خخخخخخ ضرت قاطع نه بابا ضرس قاطع!!!

مشد عباس: خوب همون که تو میگی .خیلی نمیخواد جوش کنی .

مملی:آقآ قضیه طوری پیش رفته برا بومی های این شهر که فکر میکنن اینجا مث فلسطین شده آذر چهارمردون دورشهر صفاییه و…..محلات قدیمی و بافت باصطلاح فرسوده تکون نمیخوره !!!مث که اضافیه؟؟؟!!! عجیبا غریبا!!!چطور نمیشه تو این مناطق کارکرد؟؟.امکانات آورد؟؟ اگر بخواهی میشه!!!آقای استاندار فکری به حال این گره ها کردید؟؟؟ این شهر و این استان بخاطر وسعت کم همواره مورد تفقُد دولتها بوده و هر کس تازه مدیر میشده تو هر بخشی و میخواسته دست فرمونش سفت بشه روونه قمش میکردن تا بیاد اینجی سلمونی وآرایشگری رو به سر کچل قمیا یاد بیگیره وبره !!! کار خراب تر ازاین حرفاس  اگر متهم به سیاه نمایی نشیم که به گمانم بشیم؟؟؟!!!

مشد عباس: پاشو پاشو!!! اون کاسه آبدوغ خیارو بیار بخوریم که دلمون داره غش وضعف میره.