فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در پروژه مترو قم با حضور معاون وزیر امور خارجه

راهکارهای تأمین منابع ارزی کلان طرح‌های استان قم ازجمله منوریل و مترو با حضور معاون اقتصادی وزیر امور خارجه مورد بررسی قرار گرفت.

راهکارهای تأمین منابع ارزی کلان طرح‌های استان قم ازجمله منوریل و مترو با حضور معاون اقتصادی وزیر امور خارجه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش واحد خبر سازمان قطار شهری شهرداری قم، جلسه بررسی تأمین منابع ارزی برخی پروژه‌های کلان استان با حضور مهدی صفری معاون اقتصادی وزیر امور خارجه، سید محمدتقی شاهچراغی استاندار، مدیران استانداری و درویشی مدیرعامل سازمان قطار شهری در استانداری قم برگزار شد.

در این جلسه برخی از پروژه‌های مهم استان ازجمله قطار سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان، منوریل، مترو و… مورد بررسی قرار گرفت.