تغییر ریل شورای شهر قم یا روغن ریخته ای که نذر امامزاده شد

«سیاست شورا این است که شهرداری هر چه بودجه دارد در هسته مرکزی شهر هزینه کند؛ هزینه کردن در اطراف شهر دیگر کافی است ... » این سخن حسین اسلامی، رئیس شورای شهر قم در پایان چند دقیقه گفت و گوی داغ مدیریتی بر سر یک طرح بود.

«سیاست شورا این است که شهرداری هر چه بودجه دارد در هسته مرکزی شهر هزینه کند؛ هزینه کردن در اطراف شهر دیگر کافی است … » این سخن حسین اسلامی، رئیس شورای شهر قم در پایان چند دقیقه گفت و گوی داغ مدیریتی بر سر یک طرح بود.

شورای شهر قم در آخرین جلسه رسمی خود به طرحی رای داد که بر اساس آن شهرداری باید برنامه زمان بندی، روش اجرا و چگونگی تامین مالی را در سه پروژه بزرگ هسته مرکزی یعنی ساماندهی میدان مطهری، زیرگذر امام موسی صدر و بست شرقی حرم مطهر را گزارش دهد. این درحالی بود که معاونین و شهردار قم نسبت به تصویب این طرح اعتراض داشته و معتقد بودند در شرایطی که این سه طرح در حال پیگیری مستمر با نظارت اعضای شورا است، چنین الزامی بی مورد خواهد بود.

سید مرتضی حسام نژاد، معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم در این جلسه با اشاره به اینکه این سه پروژه بیش از یک سال است که اولویت نخست شهرداری هستند؛ عنوان کرد: «درباره بست شرقی تعیین تکلیف روش اجرا به پایان رسیده و در میدان مطهری هم کار اجرایی مدتی است که آغاز شده و الزام به تعیین روش اجرا در این موضوعات مفهوم خاصی ندارد.» مجید متین فرد و سید ابوالفضل اسماعیلی هم نسبت به مطرح شدن این طرح بدون حضور نمایندگان شهرداری در کمیسیون تلفیق و در نظر نگرفتن اقدامات شهرداری در رابطه با این سه پروژه اعتراض کردند.

شهردار قم هم با بیان اینکه الزام شورا جایی کاربرد دارد که طرحی متوقف باشد و هیچ یک از این سه پروژه متوقف نیست، از حضور اعضای شورا در کمیته های راهبری این پروژه‌ها سخن گفت. هر چند در نهایت این طرح تصویب شد اما مذاکرات روز دوشنبه شورای شهر از چند جهت قابل بررسی است.

یکی از موضوعات مورد توجه، هدف رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای اسلامی شهر قم از طرح این مسئله است. او که در جلسه دوم تیرماه شورای اسلامی شهر قم در نطق پیش از دستور نسبت به نحوه عملکرد شهرداری قم در هسته مرکزی انتقاد کرده بود، از جمله کسانی است که در جلسات راهبری این پروژه ها حضور داشته و تصمیم ساز این حوزه است. اینکه چرا باید کسی که در این پروژه ها به طور مستقیم دخیل است، طرح الزام آنها را مطرح کند، موضوعی قابل توجه است. به جز حرف و حدیث هایی که درباره قصد محمدحسین دهناد برای نشستن روی کرسی شهردار قم مطرح شده، این انتقادات سفت و سخت می تواند نوعی مهندسی افکار عمومی برای فرار از انتقادات احتمالی در آینده باشد.

از طرفی شهر قم طی 10 ساله گذشته شاهد اجرای پروژه های بزرگ عمرانی در سطوح مختلف بوده که برخی از آنها برای مردم قم آرزوهای دست نیافتنی بودند. با این همه انبوهی از مشکلات زیرساختی در هسته مرکزی شهر وجود دارد که همواره از مشکلات اساسی و پیچیده شهر شمرده می شود. در این مسیر هم پروژه‌های پربحثی مانند پیاده راه ارم، پیاده راه انقلاب، فاز پنج عماریاسر، تونل غدیر و … در سال های اخیر دستور کار قرار گرفت.

اتفاق دیگری هم اما در روند اجرای پروژه‌های هسته مرکزی دخیل بود. واقعیت این است که در طول یک دهه گذشته، با وجود اولویت داشتن و زمانبر بودن پروژه‌های هسته مرکزی و چالش‌های متعددی که این پروژه ها به واسطه بازیگران مختلفش دارند، مدیریت شهری مجبور می شد هر از گاهی بودجه و امکانات خود را برای پروژه‌هایی به قول رئیس شورا در اطراف شهر صرف کند که برخی نمایندگان مجلس خواستار انجام آن بوده و شاید به واسطه انجام این اقدامات سبد رای خود را پربارتر می‌کردند. حالا باید دید چه شد اعضایی که از اتفاق در گذشته تحت حمایت همین نمایندگان محترم بودند، صحبت از توقف اجرای پروژه در اطراف شهر و بردن تمام امکانات به هسته مرکزی می‌کنند؟

طرحی که توسط رئیس کمیسیون عمران مطرح شده و سخنان رئیس شورا را باید یک نوع تغییر رویه در رویکرد شورای شهر قم دید. رویکردی که طی 10 سال گذشته بسیاری از کارشناسان با آن مخالف بوده و بسیاری از پروژه های تعریف شده در برخی مناطق شهری را صرف سهم خواهی بدون پشتوانه کارشناسی می‌دانستند.

این تغییر ریل شورای شهر قم موضوعی نیست که به سادگی قابل چشم پوشی باشد. باید دید آیا نماینده ذی نفوذ مجلس دیگر در شورای شهر جایگاه و بُرشی ندارد که اعضای آن به سادگی از تمرکز امکانات در هسته مرکزی و بی توجهی به مناطق دیگر می‌گویند؟ یا شاید حالا که شرایط اقتصادی کشور به سخت‌ترین روزهای خود رسیده و تقریبا خبری از بودجه‌ها و امکانات دولتی و غیر دولتی نیست، روغن ریخته را نذر امامزاده  می‌کنند؟