مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم

توزیع ۱۵۰ هزار تن آسفالت در سال ۱۴۰۱

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم با اشاره به توزیع 140 هزار تن آسفالت طی سال گذشته، گفت: امسال نیز 150 هزار تن آسفالت در سطح معابر و شوارع مناطق مختلف شهر قم توزیع خواهد شد.

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم با اشاره به توزیع 140 هزار تن آسفالت طی سال گذشته، گفت: امسال نیز 150 هزار تن آسفالت در سطح معابر و شوارع مناطق مختلف شهر قم توزیع خواهد شد.

سید ابوالفضل میریک امامی در گفت‌وگو با خبرنگار شهرنیوز، با اشاره به ادامه اجرای نهضت توزیع آسفالت در قم، اظهار داشت: نهضت آسفالت در قم از ۵ سال گذشته به دستور و تأکید شهردار کلان‌شهر قم آغازشده است.

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم ادامه داد: در همین راستا و در سال ۹۵ افزون بر ۱۹۰ هزار تن آسفالت در سطح مناطق مختلف شهر قم توزیع گردید.

وی سال ۹۶ را اوج توزیع آسفالت در قم دانست و افزود: در این سال ۳۰۰ هزار تن آسفالت در شوارع و معابر شهری قم توزیع و چهره شهر نسبت به قبل از آن کاملاً متفاوت شد.

میریک امامی با اشاره به توزیع ۱۴۰ هزار تن آسفالت طی سال گذشته، گفت: امسال نیز ۱۵۰ هزار تن آسفالت در سطح معابر و شوارع مناطق مختلف شهر قم توزیع خواهد شد.