مدیرکل تامین اجتماعی قم:

خبرنگاری جزو مشاغل سخت و زیان‌آور است

مدیرکل تامین اجتماعی قم با بیان اینکه خبرنگاری جزو مشاغل سخت و زیان‌آور است اما این موضوع شامل خبرنگارانی می‌شود که کارفرمای مشخص دارند و مشمول قانون کار هستند، گفت: آن دسته از خبرنگاران که از طریق صندوق اعتباری هنر تحت پوشش هستند و پرداخت حق بیمه دارند، مشمول قانون سخت و زیان‌آور نمی‌شوند.

مدیرکل تامین اجتماعی قم با بیان اینکه خبرنگاری جزو مشاغل سخت و زیان‌آور است اما این موضوع شامل خبرنگارانی می‌شود که کارفرمای مشخص دارند و مشمول قانون کار هستند، گفت: آن دسته از خبرنگاران که از طریق صندوق اعتباری هنر تحت پوشش هستند و پرداخت حق بیمه دارند، مشمول قانون سخت و زیان‌آور نمی‌شوند.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی اداره کل تامین اجتماعی قم، محمد عاشوری در دیدار با جمعی از اعضای خانه مطبوعات استان قم که در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، با قدردانی از حضور فعال اهالی رسانه  در دومین جشنواره رسانه و تأمین اجتماعی که در قم برگزار شد، اظهار کرد: رسانه‌ها نقش بی‌بدیلی در آگاه‌سازی و جهاد تبیین در جامعه بر عهده دارند.

وی افزود: مردم حق دارند نسبت به حقوق قانونی خود در رابطه با خدمت رسانی این سازمان با خبر باشند و رسانه‌های استان مؤثرترین پل ارتباطی بین تامین اجتماعی، مردم و شرکای اجتماعی هستند و توانسته‌اند با تهیه خبر و گزارش های خوب و کاربردی بسیاری از مسائل و مشکلات را پیگیری و به سرانجام برسانند.

مدیرکل تامین اجتماعی قم با تقدیر از حضور به موقع و موثر رسانه‌ها در پوشش اخبار این اداره‌کل از یک طرف و پیگیری مطالبات به حق مردم از سوی دیگر خواستار تداوم همکاری ها در این زمینه شد.

در این جلسه خبرنگاران حاضر به بیان مسائل فی مابین و برخی مشکلات بیمه‌ای رسانه‌های استان پرداختند و خواستار مساعدت اداره‌کل تامین اجتماعی استان برای حل موضوعات شدند.

مدیرکل تامین اجتماعی قم در پاسخ به پرسشی در رابطه با نحوه احتساب سنوات در بیمه اجباری خبرنگاری توضیح داد: خبرنگارانی که کارفرمای مشخص دارند و مشمول قانون کار هستند، هر سال خدمت برای آنها یک‌و‌نیم سال محاسبه می‌شود و در زمان بازنشستگی ملاک عمل برای پرداخت مستمری خواهد بود.

وی درباره اینکه آیا عناوین مهم است، برخی خبرگزاری ها از عنوان خبرنگار استفاده نمی‌کنند و اینکه آیا باید سابقه خبرنگاری متناوب و به هم پیوسته باشد؟ گفت: بله، عنوان شغلی در لیست‌های ارسالی برای آنها که مشمول قانون کار هستند، باید خبرنگاری باشد.

عاشوری درباره خبرنگارانی که فاقد رابطه مزدبگیری هستند و دارای تأییدیه از معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و تحت پوشش مقررات حمایتی خاصی قرار نداشته باشند، گفت: مشمولین یادشده می‌بایست از سوی معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نمایندگی آن در استان‌ها به سازمان تأمین اجتماعی معرفی و سن متقاضی در تاریخ شروع بیمه (ثبت معرفی نامه در واحدهای اجرایی سازمان ) حداکثر ۵۰ سال تمام باشد. این گروه از متقاضیان از تاریخ اجرای موافقت نامه فی مابین و در چارچوب دستورالعمل اجرایی آن مشمول مقررات تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: در صورتی که متقاضی دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد، معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه قبلی جهت ورود به دایره شمول به سقف سنی مجاز (۵۰ سال) وی اضافه می‌شود و در صورت احراز شرایط، به عنوان مشمول پذیرفته می‌شود.

مدیرکل تامین اجتماعی قم با تشریح شرایط بیمه نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان اظهار کرد: ۳ نرخ حق پرداخت بیمه برای بیمه هنرمندان پیش‌بینی شده است که بر اساس انتخاب هر کدام، از حمایت‌های سازمان تامین اجتماعی برخوردار می‌شود. نرخ ۱۴درصد (۱۲درصد سهم بیمه شده + ۲ درصد سهم دولت ) شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی است. نرخ ۱۶ درصد (۱۴ درصد سهم بیمه شده + ۲ درصد سهم دولت) شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و نرخ ۲۰ درصد (۱۸ درصد سهم بیمه شده + ۲ درصد سهم دولت) شامل بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی است.

عاشوری ادامه داد: این گروه از بیمه شدگان و افراد تحت تکفل قانونی آنان می‌توانند با پرداخت حق سرانه درمان مصوب هیأت محترم وزیران به تعداد افراد تحت تکفل از خدمات درمانی در تمامی امکانات مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور و نیز امکانات مراکز تشخیصی، درمانی و دارویی طرف قرارداد این سازمان استفاده کنند. میزان سهم بیمه شده از هزینه درمان که فرانشیز نامیده می‌شود، برای خدمات پزشکی سرپایی ۳۰ درصد و برای خدمات درمانی بستری ۱۰ درصد است.

وی تصریح کرد: بیمه مشمولین واجد شرایط از تاریخ ثبت تقاضا در هریک از شعب سازمان تامین اجتماعی شروع می‌شود. در صورتی که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده متوقف شود و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از سه ماه فاصله ایجاد نشده باشد بیمه شده می‌تواند حق بیمه معوقه را به این سازمان پرداخت کند در غیر این صورت ارتباط بیمه شده با سازمان تامین اجتماعی قطع و ادامه بیمه وی موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود.

مدیرکل تامین اجتماعی قم در پاسخ به پرسشی درباره اعمال قانون مشاغل سخت و زیان آور برای خبرنگاران اظهار کرد: آن دسته از خبرنگاران که از طریق صندوق اعتباری هنر تحت پوشش هستند و پرداخت حق بیمه دارند، مشمول قانون سخت و زیان آور نیستند.