چرخاندن چرخ زندگی با دست چپ

خانم دکتر فتانه امیری دریاد داشتی اختصاصی برای «روزنامه گویه»  به مناسبت روز« چپ دست ها» و علل نام گذاری 22مرداد به این نام می نویسد: دنیای ما دنیای تفاوت هاست دنیایی که در بسیاری مواقع این تفاوت ها را ناهنجاری می داند . چپ دست بودن یکی از این تفاوت هاست که تا سال های اخیر تلاش زیادی در پنهان کردن و تغییرآن به راست دستی بود .

خانم دکتر فتانه امیری در یادداشتی اختصاصی برای «روزنامه گویه»  به مناسبت روز« چپ دست ها» و علل نام گذاری 22مرداد به این نام می نویسد: دنیای ما دنیای تفاوت هاست دنیایی که در بسیاری مواقع این تفاوت ها را ناهنجاری می داند . چپ دست بودن یکی از این تفاوت هاست که تا سال های اخیر تلاش زیادی در پنهان کردن و تغییرآن به راست دستی بود . برای انتقاد از دنیایی که تفاوت ها را نادیده می گیرد و تمام امکانات برای اکثریت افراد با ویژگی های یکسان طراحی شده روزهای خاصی برای جلب توجه اذهان مردم به اقلیتی از جامعه با ویژگی ها و نیازهایی متفاوت از دیگران از طرف سازمان های بین المللی اعلام شده تا در جوامع آگاهی های لازم داده شود . به همین دلیل روز سیزدهم اوت یا 22 مرداد به عنوان روز جهانی چپ دستی نامگذاری شده تا به مسایل افراد چپ دست بیشتر پرداخته شود. متن یاد داشت خانم امیری به شرح زیراست.

دنیای ما دنیای تفاوت هاست دنیایی که در بسیاری مواقع این تفاوت ها را ناهنجاری می داند . چپ دست بودن یکی از این تفاوت هاست که تا سال های اخیر تلاش زیادی در پنهان کردن و تغییرآن به راست دستی بود . برای انتقاد از دنیایی که تفاوت ها را نادیده می گیرد و تمام امکانات برای اکثریت افراد با ویژگی های یکسان طراحی شده روزهای خاصی برای جلب توجه اذهان مردم به اقلیتی از جامعه با ویژگی ها و نیازهایی متفاوت از دیگران از طرف سازمان های بین المللی اعلام شده تا در جوامع آگاهی های لازم داده شود . به همین دلیل روز سیزدهم اوت یا 22 مرداد به عنوان روز جهانی چپ دستی نامگذاری شده تا به مسایل افراد چپ دست بیشتر پرداخته شود .

عامل اصلی برتری یک دست یا چپ دست بودن و راست دست بودن یک فرد برتری نیمکره های چپ و راست در افراد است . چپ دستی به معنای تمایل تعدادی از افراد به استفاده از دست چپ برای انجام کارهای مهم و اساسی روزمره مانند نوشتن ، قیچی کردن ، بریدن ، کشیدن و …..است . چپ دستی یعنی برتری نیمکره سمت راست مغزدر این افراد  و این به معنای تفاوت در بعضی توانمندی های افراد چپ دست در مقایسه با 90 درصد افراد جامعه که راست دست هستند . نیمکره چپ مغز در افراد راست دست سبک تفکر کلامی و تحلیلی را پردازش می کند در حالی که سبک تفکر خلاق و کل نگرانه بعهده نیمکره راست در افراد چپ دست است . شاید به همین دلیل باشد که چپ دستان با برتری نیمکره راست مغزشان ، تعداد قابل توجهی از جمعیت باهوش و خلاق جهان را تشکیل می دهند .

چپ دستان قادر هستند چند وظیفه را هم زمان با هم انجام دهند زیرا تعامل بین دو نیمکره های چپ و راست در مغز چپ دستان سریع تر پردازش می شود و مغز آنان امکان دسترسی به حجم وسیعی از اطلاعات را برایشان فراهم می کند و به همین دلیل چپ دست ها سریع تر مهارت رانندگی را یاد می گیرند  . تمایل افراد چپ دست به اطلاعات بصری ، علاقه و موفقیت آنان را به هنر و انجام فعالیت های خلاقانه بیشتر می کند . اکثر افراد چپ دست  حافظه خوبی دارند و توانایی به یاد آوردن تاریخ دقیق و اطلاعات کامل رویدادها و اتفاقات  را دارا هستند . در ورزش های تعاملی چپ دست بودن یک ویژگی مثبت بشمار می رود چون غلبه بر راست دستان و چپ دستان را آسانتر امکانپذیر می کند . حتی دیده شده افراد چپ دستی که دچار سکته مغزی می شوند زودتر بهبود می یابند و قادر هستند دست دیگر خود را تقویت و جایگزین دست برتر کنند .

وجود برتری طرفی مغز کارایی افراد را افزایش می دهد وباعث احساس ثبات و اطمینان در فرد می شود و از درگیر شدن فرد با شک و تردیدها در انجام کارها و تصمیمات جلوگیری می کند . یکی از مسایل مهم در آموزش ، تشخیص برتری جانبی در کودکان و تقویت آن با انجام تمرینات صحیح و به موقع است تا هر چه سریعتر وضعیت برتری نیمکره های مغز کودک و دست برتر او مشخص و براساس این تشخیص آموزش های لازم و ضروری ارایه شود . بدین طریق تکلیف کار برای مربیان آموزشی، اولیا و کودکان روشن شده و تکالیف کارآمدتر ارایه و انجام می شود . توجه داشته باشیم چپ دستی همچون بسیاری از تفاوت ها یک ویژگی متفاوت با مزایا و معایب مرتبط با خود است . تفاوت ها به جهانی که در آن زندگی می کنیم تنوع خاصی می بخشد که همچون پازل های یک بازی زیبا آن را کامل و کاربردی می کند . به تفاوت ها احترام بگذاریم و از تنوع های جهان هستی لذت ببریم .  اجازه دهیم چپ دستان با دست چپ چرخ زندگی را بچرخانند .

دکتر فتانه امیری

دکترای مهندسی خلاقیت