جستجوی دنیای واقعی در فضای مجازی

دکتر فتانه امیری دریاد داشتی برای «روزنامه گویه»  به مناسبت 25اگوست ، روز جهانی دنیای مجازی ، بااشاره به اهمیت آن درزندگی امروره می نویسد: بسیار اهمیت دارد که سواد رسانه ای و اطلاعات کاربران نسبت به خطرات این فضا افزایش داده شود و فعالیت های مثبت و اثرگذار مورد حمایت و ترغیب قرار گیرند . باید جهان را با دو دنیای واقعی و مجازی در یک گستره چند بعدی که نیازدنیای امروزی است بخوبی شناخت وبکار گرفت و از حریم شخصی ، خانوادگی ، ملی و جامعه انسانی مراقبت و محافظت کرد.

دکتر فتانه امیری دریاد داشتی برای «روزنامه گویه»  به مناسبت 25اگوست ، روز جهانی دنیای مجازی ، بااشاره به اهمیت آن درزندگی امروره می نویسد: بسیار اهمیت دارد که سواد رسانه ای و اطلاعات کاربران نسبت به خطرات این فضا افزایش داده شود و فعالیت های مثبت و اثرگذار مورد حمایت و ترغیب قرار گیرند . باید جهان را با دو دنیای واقعی و مجازی در یک گستره چند بعدی که نیازدنیای امروزی است بخوبی شناخت وبکار گرفت و از حریم شخصی ، خانوادگی ، ملی و جامعه انسانی مراقبت و محافظت کرد.

انسان موجودی رویا پردازو ایده ال گراست .  رویا هایی بی انتها و خواسته هایی بی منتها .  رویاهایی که به  تکنولوزی سرعت بخشید و در مقابل تکنولوژی هم حد و مرز رویاها ی انسان را به ماورای تصورات او کشاند . تکنولوژی دنیایی مجازی فارغ از قید و بندهای زندگی واقعی  پیش پای انسان گشود تا جوابگوی خواسته ها و رویاهای او باشد . گستردگی قابلیت ها ، تنوع ، تعدد ، تکثر و امکان دسترسی همه افراد با هر ویژگی و هر توان و امکانی  ازجذابیت های دنیای مجازی است که به سرعت جایگاه خود را در زندگی واقعی انسان باز کرد و آن را تحت الشعاع قرار داد . دنیای مجازی دنیایی اجتناب ناپذیر در دنیای واقعی امروزی است و مزیت ها و معایب آن هم هر چند اجتناب ناپذیر هستند ولی قابل کنترل و قابل هدایت بر اساس نیازها و اهداف انسان هاست .

دنیای مجازی یک پدیده است که عملا ما را با یک محیط فراگیر مواجه می کند . جمعیت زیاد در دنیای امروزی و تغییراتی که در نیازها و خواسته های بشر دیده می شود ضرورت ساختن دنیایی مجازی که  فراسوی مرزهای جغرافیایی و ماورای محدودیت های دنیای حقیقی است را برای انسان ایجاد کرد و خیلی زود بخش عمده ای از دنیای واقعی بشر را اشغال نمود . در حال حاضر دنیای مجازی بخشی ازنظام هستی است که ظرفیت های بالایی دارد . این ظرفیت ها می تواند به موقعیت ها و رویدادهای بزرگ سودمند برای بشریت تبدیل شود و یا آسیب های غیر قابل جبران به هویت و بقای نسل انسانی وارد کند . این شرایط خوب و بد و کاربردهای سودمند یا آسیب زا  در زندگی واقعی هم وجود داشته و ادامه خواهد داشت . همانگونه که مدیریت در زندگی واقعی برای حفظ سلامت زندگی اهمیت دارد دنیای مجازی نیزبرای پیشگیری و جلوگیری از صدمات آن به مدیریت هوشمندانه نیازمند است .

امروزه دنیا ناچار از پذیرش رویکرد دو فضایی است . دنیای مجازی بر اساس دنیای واقعی طراحی شده و این دو فضا به موازات هم دنیای بشر امروزی را رقم می زنند . باید نگاه فرهنگی ، اجتماعی  ارزشمند را جایگزین نگاه ابزاری به دنیای مجازی کرد . باید دنیای مجازی را تبدیل به فضایی برای جبران خلاهای ارزشمند دنیای واقعی نمود . طبیعتا رویکرد دو فضایی اگر درست و دقیق مدیریت شود کارامدتر و کاربردی تر و نهایتا ارزشمندتر خواهد بود . جهان امروز جهان بی حد و مرز ارتباطات است که توانسته زمینه رشد فردی و اجتماعی را برای خیلی افراد و جوامع ایجاد کند . فضای مجازی به افراد امکان کسب اطلاعات فراوان ، تولید محتوا و رشد خلاقیت را داده است و بدین لحاظ است که مخاطب منفعل را تبدیل به کاربرفعال کرده است .

چه باید کرد که دنیای مجازی و دنیای واقعی از امنیت لازم برخوردار شود و هر دو فضا آرامش و رشد انسان را تضمین کنند ؟ ارایه فعالیت ها و محتواهای مثبت در فضای مجازی به رشد و گسترش فضای امن کمک می کند و فضا را برای آسیب های ناشی از معایب آن تنگ تر می نماید . همچون دنیای واقعی باید با قوانین و مقرراتی محکم ، مشخص و معین برتعاملات و فعالیت های مجازی کابرها نظارت و مدیریت صورت گیرد تا حقوق افراد در این فضا نیز رعایت شود و حریم امن زندگی و امنیت و آرامش افراد توسط فرصت طلبان مورد سودجویی قرار نگیرد . بسیار اهمیت دارد که سواد رسانه ای و اطلاعات کاربران نسبت به خطرات این فضا افزایش داده شود و فعالیت های مثبت و اثرگذار مورد حمایت و ترغیب قرار گیرند . باید جهان را با دو دنیای واقعی و مجازی در یک گستره چند بعدی که نیازدنیای امروزی است بخوبی شناخت وبکار گرفت و از حریم شخصی ، خانوادگی ، ملی و جامعه انسانی مراقبت و محافظت کرد .