مدیرشرکت خدمات کشاورزی:

۱۹ هزار و ۵۰۰ تن کود سولفات پتاسیم در قم تولید شد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قم گفت: در راستای تامین نیاز کشور به کودهای شیمیایی، طی‌سال‌های اخیر ۱۹ هزار و ۵۰۰ تُن کود سولفات پتاسیم در این استان تولید شده‌است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قم گفت: در راستای تامین نیاز کشور به کودهای شیمیایی، طی‌سال‌های اخیر ۱۹ هزار و ۵۰۰ تُن کود سولفات پتاسیم در این استان تولید شده‌است.

حسین زند بیان کرد: در راستای اجرای سیاست‌های خودکفایی کشور در بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی کودهای شیمیایی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طی قرارداد با تولیدکنندگان داخلی، کودهای شیمیایی مورد نیاز کشور را تامین می‌کند.

وی اقدام‌های انجام شده طی سال‌های اخیر در تولید و خودکفایی کودهای فسفاته و پتاسه را کم سابقه و بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: با برنامه‌ریزی و تلاش به‌عمل آمده در این چند سال اخیر مقدار ۱۹ هزار و ۵۰۰ تُن کودهای سولفات پتاسیم گرانوله و پودری مورد نیاز کشاورزان از محل قراردادهای منعقده واحدهای تولید کننده در استان قم تولید و در سطح کشور توزیع شده‌است.

زند درباره تامین و تدارک کودهای پتاسیمی مورد نیاز کشور از محل تولیدکنندگان داخلی افزود: در سالجاری نیز قرارداد تولید مقدار سه‌هزار تُن کودهای پتاسه با تولید کنندگان کودهای شیمیایی داخل استان برای تامین نیاز کشور منعقد که از محل آن تاکنون مقدار یک‌هزار و ۴۰۰ تُن تولید و توزیع شده‌است و مابقی این فرآیند نیز طی برنامه زمانبندی شده به انجام خواهد رسید.

سولفات پتاسیم حاوی عناصر مورد نیاز برای رشد گیاهان است که در صنایع مختلفی مانند کشاورزی به عنوان کود مورد استفاده قرار می‌گیرد.