دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد؛

تاکنون هیچ مورد مثبت ابتلا به آبله میمونی در قم گزارش نشده است

دانشگاه علوم پزشکی استان قم اعلام کرد که تاکنون هیچ مورد مثبت ابتلا به آبله میمونی در قم گزارش نشده است و برخی گمانه زنی و انتشار مطالب غیر موثق باعث تشویش اذهان عمومی می شود.

دانشگاه علوم پزشکی استان قم اعلام کرد که تاکنون هیچ مورد مثبت ابتلا به آبله میمونی در قم گزارش نشده است و برخی گمانه زنی و انتشار مطالب غیر موثق باعث تشویش اذهان عمومی می شود.

دانشگاه علوم پزشکی استان قم اعلام کرد؛ هرگونه گزارش مشکوک به بیماری‌های احتمالی از سوی معاونت بهداشتی این دانشگاه رصد و توسط آزمایشگاه‌های معتبر کشوری پایش می‌شود و نتیجه آن با هدف جلوگیری از اپیدمی و شیوع بیماری و همچنین رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی اطلاع رسانی می‌شود.

برخی گمانه زنی و انتشار مطالب غیر موثق در خصوص بیماری‌ها و یا ویروس‌های شایع که هیچ منبع معتبر و رسمی آن را تأیید نکرده است، با توجه به شباهت برخی علائم بیماری‌های با یکدیگر و پیش از تأیید مراجع آزمایشگاهی، صحیح نمی‌باشد و باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود.

در خصوص آبله میمونی هم همانگونه یک مورد قطعی مثبت در اهواز گزارش شد، در صورت مشاهده موارد مشکوک نمونه برای آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت ارجاع و در صورت مثبت بودن نتیجه توسط وزارت بهداشت اطلاع رسانی می‌شود.

بنا به اظهار دانشمندان و متخصصان، آبله میمونی، کشندگی بالایی نداشته و قابل درمان است و افرادی که در گذشته واکسن آبله را تزریق کرده‌اند تا حدود قابل توجهی نسبت به این بیماری مصونیت خواهند داشت.