مدیر فنی سازمان بسیج سازندگی سپاه قم:

ساخت مسکن مددجویان قمی ۷۰ درصد پیشرفت داشته است

مدیر فنی سازمان بسیج سازندگی سپاه قم از احداث بیش از ۷۰ واحد مسکونی برای محرومین استان خبر داد و پیشرفت این پروژه ها را ۷۰ درصد اعلام کرد.

مدیر فنی سازمان بسیج سازندگی سپاه قم از احداث بیش از ۷۰ واحد مسکونی برای محرومین استان خبر داد و پیشرفت این پروژه ها را ۷۰ درصد اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سپاه قم، مهران اسدی اظهار داشت: بسیج سازندگی استان قم با همکاری کمیته امداد و بنیاد مسکن اقداماتی برای احداث مسکن مددجویان کمیته امداد در استان قم انجام داده است.

مدیر فنی سازمان بسیج سازندگی سپاه استان قم گفت: بر این اساس ساخت ۲۱ واحد در ۷ بلوک در دستور کار قرار گرفت که تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت داشته است.

وی افزود: در این پروژه‌ها هر بلوک به صورت سه طبقه طراحی شده که واحدها نیز ۷۰ متری است و منابع مالی آن طی تفاهمنامه ای با همکاری کمیته امداد، بنیاد مسکن و بسیج سازندگی تأمین شده است.

اسدی بیان داشت: ۵۰ واحد نیز در روستاهای استان قم احداث می‌شود که کار ساخت ۱۰ واحد از آن آغاز شده است.

مدیر فنی سازمان بسیج سازندگی سپاه استان قم با بیان اینکه اولویت بسیج سازندگی در حوزه ساخت مسکن برای مددجویان کمیته امداد است افزود: ۱۲۰ هزار واحد مسکونی ویژه محرومان در کشور ساخته می‌شود که در فاز نخست ۴۰ هزار واحد آغاز شده است.