شهردار قم از حقوق تضعیف‌شده ادواری شهرداری گفت؛

پرداخت نشدن سهم ۲۰ درصدی شهرداری قم از الحاق اراضی شهری

شهردار قم با اشاره به برخی از حقوق تضعیف‌شده ادواری شهرداری، گفت: سهم 20 درصدی شهرداری از افزوده شدن اراضی جدید به حریم شهری تاکنون پرداخت‌نشده و به نحوی دولت حق مردم را در توسعه و عمران شهری نداده است.

شهردار قم با اشاره به برخی از حقوق تضعیف‌شده ادواری شهرداری، گفت: سهم 20 درصدی شهرداری از افزوده شدن اراضی جدید به حریم شهری تاکنون پرداخت‌نشده و به نحوی دولت حق مردم را در توسعه و عمران شهری نداده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، سید مرتضی سقائیان‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگاران، بابیان اینکه تشکیلات کنونی شهرداری‌ها معیوب است، ادامه داد: تا زمانی که مدیریت یکپارچه شهری در کشور شکل نگیرد همچنان شاهد ناهماهنگی و اتلاف هزینه‌های عمومی در طرح‌های عمرانی و حتی فرهنگی خواهیم بود.

وی با اشاره به برخی از حقوق تضعیف‌شده ادواری شهرداری، عنوان کرد: سهم ۲۰ درصدی شهرداری از افزوده شدن اراضی جدید به حریم شهری تاکنون پرداخت‌نشده و به نحوی دولت حق مردم را در توسعه و عمران شهری نادیده گرفته است.

شهردار قم خاطرنشان کرد: از سال ۹۰ هنوز شهرداری قم نتوانسته سهم خود از ۲۵ درصد تجاری‌های پردیسان را دریافت کند؛ آنچه مسلم است درآمدهای محقق نشده به نحوی در اقدامات و برنامه‌ریزی‌های شهری موانعی را ایجاد می‌کند.

وی در پایان تصریح کرد: سهم قانونی شهرداری در بسیاری از محل‌های قانونی وابسته به دولت طی سال‌های اخیر تأمین نشده و این در حالی است که هزینه‌های عمرانی و خرید مصالح و تجهیزات چندین برابر شده است.