30 درصد بودجه شهرداری قم صرف نگهداری شهر می‌شود

مدیرکل امور مالی شهرداری قم با تأکید بر اینکه 30 درصد بودجه شهرداری قم را امور جاری و روزمره به خود اختصاص داده است، گفت: با الکترونیکی شدن بسیاری از فرآیندها ثبت و رسیدگی به درخواست‌ها، اسناد و مدارک در کمتر از سه روز انجام می‌گیرد.

مدیرکل امور مالی شهرداری قم با تأکید بر اینکه 30 درصد بودجه شهرداری قم را امور جاری و روزمره به خود اختصاص داده است، گفت: با الکترونیکی شدن بسیاری از فرآیندها ثبت و رسیدگی به درخواست‌ها، اسناد و مدارک در کمتر از سه روز انجام می‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، مهرداد توکلی در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به محورهای اصلی فعالیت‌های امور مالی شهرداری اظهار داشت: امور جاری و روزمره به همراه مباحث سنواتی و پیش‌بینی طرح‌ها و برنامه‌های آینده، دو محور اصلی مجموعه مالی و اقتصادی شهرداری است.

وی اهمیت توجه به مباحث آینده مالی شهرداری در کنار امور جاری را موردتوجه قرارداد و اضافه کرد: حرکت پایدار در راستای مسائل روز و اتفاقات احتمالی اقتصادی و بازار و جلوگیری از عقب‌گرد برنامه‌ها، اهمیت توجه به مسائل مالی را در محور دوم دوچندان کرده است.

مدیرکل امور مالی شهرداری قم با تأکید بر اینکه ۳۰ درصد بودجه شهرداری قم را امور جاری و روزمره به خود اختصاص داده است، یادآور شد: با الکترونیکی شدن بسیاری از فرآیندها، ثبت و رسیدگی به درخواست‌ها، اسناد و مدارک در کمتر از سه روز انجام می‌گیرد.

وی با تأکید بر برنامه مدون شهرداری قم برای الکترونیکی کردن فرآیندها و تسهیل و کوتاهی در رسیدگی به درخواست‌های شهروندان، اذعان کرد: بعد از شیوع کرونا شاهد توسعه فرآیند دولت الکترونیک در مجموعه مدیریت شهری قم هستیم.